EUV 1 - Social- og sundhedsassistent

Hvis du har mindst to års relevant erfaring kan du læse til social- og sundhedsassistent på et afkortet forløb som EUV1-elev.

Som social- og sundhedsassistent er dine fornemmeste opgaver den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

For at komme i betragtning skal du være over 25 år og have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Betingelser for at komme i betragtning

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre SOSU-assistentuddannelsen som EUV 1-elev:

Dokumenteret erfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af følgende arbejdsområder:

  • Det nære sundhedsvæsen
  • Somatik
  • Psykiatri

Erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag hovedsagelig dagvagt
  • Arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektoriel samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, rehabiliterende indsatser og anvendelse af velfærdsteknologi.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsens opbygning, indhold og opstart

Sådan søger du ind

Hvis du vil søge ind på den uddannelsen til social- og sundhedsassistent som EUV1-elev skal du kontakte din arbejdsgiver og lave en aftale om at komme i uddannelse.

Når du har lavet en aftale med din arbejdsgiver, skal du kontakte skolens uddannelsesvejledere, der kan hjælpe dig i gang med at indhente de rette erklæringer og igangsætte en Realkompetencevurdering (RKV).

KONTAKT SKOLENS UDDANNELSESVEJLEDERE HER

Har du spørgsmål?