EUV 1 - Social- og sundhedsassistent

Betingelser for at komme i betragtning

For at komme i betragning skal du have to års relevant erhvervserfaring inden for de seneste fire år.

Læs herunder, hvilken erfaring der er påkrævet for at komme i betragtning til at gennemføre SOSU-assistentuddannelsen som EUV 1-elev:

Dokumenteret erfaring af mindst ½ års varighed fra hvert af følgende arbejdsområder:

  • Det nære sundhedsvæsen
  • Somatik
  • Psykiatri

Erfaring fra følgende jobfunktioner:

  • Erfaring fra flere vagtlag hovedsagelig dagvagt
  • Arbejdserfaring med selvstændigt tværfagligt og tværsektoriel samarbejde, grundlæggende sygepleje, afbrydelse af smitteveje, rehabiliterende indsatser og anvendelse af velfærdsteknologi.

Læs mere om social- og sundhedsassistentuddannelsens opbygning, indhold og opstart