SU-vejledning

Er du fyldt 18 år og går på Grundforløb 1 eller 2, kan du søge SU.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om SU på denne side.  

 

Særligt for de 18-19 årige

Er du under 20 år, kan du kun i visse tilfælde få satsen til udeboende.

Du skal selv søge om at få satsen til udeboende på dit uddannelsessted. Du kan printe skemaet ved at gå ind på www.su.dk – log på minSU – klik på Hjælp – klik på Har du søgt men ikke printet. Du kan også få skemaet udleveret på skolens kontor.

 

Hvor mange gange kan man få SU?

Du kan søge SU til en ungdomsuddannelse 5 gange.

Har du brugt din SU til 5 ungdomsuddannelser, skal du kontakte jobcenteret i den kommune, du bor i.

Får jeg SU i sommerferien?

Elever på grundforløb 1 som afslutter før sommerferien og har fået SU, får også SU i juli, hvis de starter på grundforløb 2 umiddelbart efter sommerferien.

Elever på grundforløb 2 som afslutter før sommerferien og har fået SU, får også SU i juli, hvis de starter på et hovedforløb umiddelbart efter sommerferien

Hvornår udbetales SU?

SU er forudbetalt og vil normalt blive udbetalt til din konto den sidste hverdag måneden før.

Hvornår kan jeg få SU første gang?

Du kan søge om at få SU første gang i kvartalet efter, du er blevet 18 år.

Fylder du fx. 18 år i januar, kan du tidligst få SU fra april

Får jeg SU for hele måneden?

Du får altid SU for en hel måned af gangen – også selvom du ikke er studieaktiv hele måneden.

Kan jeg få SU den første måned på uddannelsen?

Du kan få SU den første måned, hvis du starter på uddannelsen inden den 20. i måneden.

Hvis du starter efter den 20. i måneden, kan du ikke få SU i den pågældende måned.

Hvad må jeg tjene ved siden af min SU?

Du må tjene penge ved siden af din SU. Der er dog en grænse for, hvor stor beløbet må være.

Du kan se, hvor meget du må tjene ved siden af din SU på www.su.dk

 

Kontakt SU-vejledning

Du kan få vejledning om SU ved at henvende dig i skolens administration eller pr. telefon på 86 41 69 00