Grundforløb 2

- Social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Grundforløb 2 er starten på din uddannelse som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Du starter på Grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden. 

Søger du ind direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1 - Læs mere her.

På Grundforløb 2 er undervisningen tilrettelagt inden for en række praksisnære temaer:

 • Den gode arbejdsplads
 • Mødet med sundhedsvæsenet
 • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
 • Mødet med borgere med diabetes
 • Mødet med borgere med demens

Søg ind på grundforløb 2 her

 

Bliv ansat allerede på Grundforløb 2

Du har også mulighed for blive ansat som elev med løn allerede fra Grundforløb 2 og resten af uddannelsen som social- og sundhedsassistent. 
Om du kan blive ansat allerede på Grundforløb 2 afhænger af, hvilken kommune, du søger ansættelse hos og din alder. 

Læs mere her 

Ønsker at søge om en plads på Grundforløb 2 uden en ansættelsessamtale kan se se, hvordan du søger om en plads herunder.

Praktiske oplysninger

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist - For elever, der søger om en plads med uddannelsesaftale

Vi starter nye hold på Grundforløb 2 for elever, der søger om en uddannelsesaftale allerede fra Grundforløb 2 til februar, juni og november. 

LÆS MERE OM MULIGHEDEN FOR AT SØGE OM EN PLADS PÅ GF2 MED EN UDDANNELSESAFTALE HER

Søg ind på Grundforløb 2 på optagelse.dk her

De næste datoer for uddannelsestart og ansøgningsfrister for elever, der søger om en plads med en uddannelsesaftale er følgende:  

Uddannelsesstart: 1. september 2023 i Randers og Grenaa

Optagelse.dk åben: 3. maj 2023

Ansøgningsfrist: 17. maj 2023

Optagelsesprøver: 23. maj 2023

Optagelsesprøvesamtaler: 31. maj 2023

Informationsmøde Randers: 15. august 2023

Informationsmøde Grenaa: 17. august 2023

 

Uddannelsesstart: 15. januar 2024 i Randers og Grenaa

Optagelse.dk åben: 04. september 2023

Ansøgningsfrist: 24. oktober 2023  

Optagelsesprøver: 1.november 2023   

Optagelsesprøvesamtaler: 9. november 2023

Besked om optagelse på GF2 senest: 10. november 2023

Informationsmøde Grenå:  9. januar 2024

Informationsmøde Randers:  11. januar 2024

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist - For elever, der søger om en plads uden uddannelsesaftale

Vi starter nye hold på Grundforløb 2 rettet mod SOSU i januar, maj og september.

Søg ind på Grundforløb 2 på optagelse.dk her

De næste datoer for uddannelsestart og ansøgningsfrister for elever, der søger om en plads uden en uddannelsesaftale er følgende:

Uddannelsesstart: 1. september 2023 i Randers og Grenaa

Optagelse.dk åben: 3. maj 2023

Ansøgningsfrist: 29. august 2023 (vi har stadig ledige pladser, kontakt skolen ved interesse)

Optagelsesprøver: 8. august 2023

Optagelsesprøvesamtaler: 16. august 2023

Informationsmøde Randers: 15. august 2023

Informationsmøde Grenaa: 17. august 2023

 

Uddannelsesstart: 15. januar 2024 i Randers og Grenaa

Optagelse.dk åben: 04. september 2023

Ansøgningsfrist:  17. november 2023

Optagelsesprøver:   23. november 2023

Optagelsesprøvesamtaler:  30. november 2023

Besked om optagelse på GF2:  senest 20. december 2023

Informationsmøde SOSU Grenå:  tirsdag 9. januar 2024

Informationsmøde SOSU Randers:  torsdag 11. januar.2024

Informationsmøde PAU Randers: mandag 8. december

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjerne Grundforløb 2 - Social- og sundhedsassistent eller Grundforløb 2 - Social- og sundhedshjælper, alt efter, hvilken uddannelse du ønsker.

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Optagelsessamtale

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail i e-Boks fra Randers Social- og Sundhedsskole og en invitation til en optagelsessamtale.

Optagelsessamtalen er obligatorisk for alle ansøgere og varer i fire timer. Læs mere om optagelsessamtalen herunder. 

Søg ind på Grundforløb 2

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. 

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange. 

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet).

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve. Læs mere om optagelsesprøven herunder. 

Er du over 25 år?
Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV. Læs mere om EUV ved at følge linket herunder. 

Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år. Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2. 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der IKKE har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

Datoer 

Du kan se datoerne for optagelsesprøver til de enkelte hold under 'Uddannelsesstart og ansøgningsfrist' herover på siden.

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 86 41 69 00.

 

Optagelsessamtale

Når du har ansøgt om en plads på Grundforløb 2 skal du til en obligatorisk optagelsessamtale.

Optagelsessamtale foregår som en gruppesamtale med andre ansøgere. Samtalen tager fire timer. 

Du får en invitation til samtalen, når vi har modtaget din ansøgning. 

Programmet for samtalen er:

 • EUD-screening med læsevejleder – skolen stiller iPads + høretelefoner til rådighed
  (Til en EUD-screening skal du lave læse-, lytte- og skriveopgaver. Resultatet bruges når du starter på din uddannelse – både som hjælp til dine undervisere og til dig)

 • Gruppesamtale med uddannelsesvejleder og andre ansøgere, hvor du skal præsentere dig selv foran gruppen (ca. 12 ansøgere)

 • Individuel samtale med uddannelsesvejleder og læsevejleder (studiestøtte)

Før du kommer til samtalen på skolen, beder vi dig:

 • Tænke over, hvorfor du har valgt at søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper?
 • Læse om uddannelserne her på hjemmesiden.
 • Overveje, hvordan dit liv ser ud, både under uddannelsen og i det efterfølgende arbejde som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper.

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 2 - SOSU har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og grundfag.

Valgfagene er dansk på D-niveau, støttefag og bonusfag. Grundfaget er naturfag på E-niveau.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

 • Den gode arbejdsplads
 • Mødet med sundhedsvæsenet
 • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
 • Mødet med borgere med diabetes
 • Mødet med borgere med demens

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

 

 

 

 

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført Grundforløb SOSU, er du klar til at søge ind på hovedforløbet på uddannelsen til enten social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. 

Når du er færdiguddannet har du mange muligheder for job.

En social- og sundhedshjælper kan få job på plejehjem og bosteder, i dag- og aktivitetscentre, i hjemmeplejen eller i private (vikar)bureauer.

Som social- og sundhedsassistent arbejder du typisk på plejecentre, sygehuse, i psykiatrien, i kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder eller i private (vikar)bureauer.

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

 

Uddannelserne

Læs mere om de to uddannelser herunder.

Har du spørgsmål?