Social- og sundhedsassistent

- Hovedforløb

Som social- og sundhedsassistent får du ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren.

Du er den, der tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred og du skal lede og koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv. 

På skolen og i oplæringen får du teori og praktisk erfaring til at gå direkte fra uddannelse til job.

Under hovedforløbet kommer du i oplæring i:

 • Ældreplejen
 • Psykiatrien
 • Sygehus
 • Hjemmeplejen

På uddannelsen skal du lære og opnå erfaring med, hvordan du:

 • Arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser
 • Arbejder med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne
 • Arbejder selvstændigt med medicinering
 • Kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære livssituationer
 • Tager ansvar for opgaver og koordinerer teams og informationer, ofte på tværs af faggrupper

Som social- og sundhedsassistent skal du være fagligt dygtig. Men at arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til.

Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Hvert år starter der nye hold til januar, juni og oktober i Randers.

I Grenaa starter der hold til januar og juni. 

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune eller Region Midtjylland. 

Det er kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

 

 

Sådan søger du ind

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos:

 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Favrskov Kommune 

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

Du finder stillingsopslagene på regionens og kommunernes hjemmesider.

Adgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 - SOSU for, at du kan søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Du skal altså have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Vær opmærksom på, at du også skal have et førstehjælpscertifikat og et kursus i elementær brandbekæmpelse, før du kan starte på uddannelsen.

Er du uddannet social- og sundhedshjælper?
Har du allerede en uddannelse som social- og sundhedshjælper, kan du stadig søge en uddannelsesaftale hos en kommune eller region, og din uddannelse som social- og sundhedsassistent vil blive afkortet efter en kompetenceafklaring.

Kontakt vores uddannelsesvejledning for at høre mere

 

 

Fag på uddannelsen

På social- og sundhedsassistentuddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, tre valgfag og tre valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen er opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Grundfagene er:

 • Naturfag C-niveau
 • Dansk C-niveau
 • Engelsk D-niveau

Valgfagene er:

 • Naturfaglige emner
 • Skills
 • Velfærdsteknologi
 • Cancer
 • Innovation
 • Kommunikation og motivation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Simulation
 • Engelsk
 • Neuropædagogik

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:

 • SOSU-assistenten som teamleder
 • SOSU-assistentens rolle i forbindelse med indlæggelsesforløbet for borgeren med demens
 • Netværk, samskabelse og forebyggende indsatser med borgere med behov for akut social- psykiatrisk indsats
 • Pleje og samarbejde med patienter og borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Smertelindring i det paliative forløb
 • SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Talentudvikling og påbygningsfag

Alle elever skal udfordres, så de bliver så dygtige, de kan.

På Randers Social- og Sundhedsskole arbejder vi med en tilgang til talent, som går ud på at styrke, at alle elever bliver så dygtige som muligt.

Vi arbejder med en bred talentforståelse, hvor talent både kan dreje sig om dygtighed og udviklingspotentiale.

Læs mere om vores talentindsats her

Påbygningsfag

Påbygningsfag er for dig, der gerne vil fordybe dig i forskellige emner på skolen undervejs i dit praktikforløb. Påbygningsfag er op til 4 ugers ekstra valgfrie specialefag, som du aftaler med din arbejdsgiver, når du indgår uddannelsesaftalen.

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Oplæring

Du kommer i oplæring fire gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedsassistent.

Første og anden oplæringsforløb er i ældreplejen, tredje oplæringsforløb er i psykiatrien og fjerde oplæringsforløb er en kombination mellem sygehus og ældrepleje. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen.

Du kan også komme i oplæring i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en oplæringsaftale for dig.

Læs mere om oplæring i udlandet.

Hvad kan du blive?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedsassistent, kan du arbejde på sygehuse, plejecentre, i psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger, genoptræningscentre eller i private (vikar)bureauer. 

Efter endt uddannelse skal du søge autorisation hos sundhedstyrelsen.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig. Du kan søge ind på en mellemlang videregående uddannelse, fx: sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, sundhedsadministrativ koordinator eller ernæring og sundhed.