Grundforløb 1

Grundforløb 1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse.

Det starter med et grundforløb
Grundforløbet er starten på en uddannelse til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent eller EUX Velfærd. Det er her, du får et større kendskab til uddannelsen og fagområdet.

Hvad kan du bruge Grundforløb 1 til?
På Grundforløb 1 kan du få afklaret dine overvejelser om, hvilken uddannelse, du vil søge ind på, når du starter på Grundforløb 2.
Efter Grundforløb 2 kan du søge ind på en af social- og sundhedsuddannelserne eller den pædagogiske assistentuddannelse.

Starten på en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse
Grundforløb 1 er en god start, hvis du vil arbejde med mennesker og gøre en forskel i andre menneskers liv som eksempelvis social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller pædagogisk assistent 

Karrieremuligheder

Med en social- og sundhedsuddannelse eller en uddannelse som pædagogisk assistent, kan du også søge ind på en videregående uddannelse som eksempelvis sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver eller fysioterapeut.

Hvordan er hverdagen på Grundforløb 1?

I undervisningen på Grundforløb 1 vil du opleve, at du arbejder tæt på den virkelighed, du uddanner dig til.

Du kommer til at arbejde praktisk med fagene og du vil opleve både klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. 

Og så går vi op i en aktiv skoledag med motion og bevægelse hver dag.

Søg ind på Grundforløb 1

Hvis du skal starte på Grundforløb 1 til august skal du søge ind på Optagelse.dk.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 1 HER

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

 

Grundforløb 1 starter én gang om året. Der starter hold i både Randers og Grenaa.

Næste uddannelsestart i Randers er 7. august 2024

GF1 til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent, pædagogisk assistent og EUX

Du søger ind på Optagelse.dk. Tilmeldingen åbner d. 4. januar 2024

Tilmeldingsfrist 1. marts 2024

Søg ind på Grundforløb 1

Næste uddannelsestart i Grenaa er 7. august 2024

GF1 til social- og sundhedshjælper,  social- og sundhedsassistent eller pædagogisk assistent (Grundforløb 2 og hovedforløb som pædagogisk assistent kan kun læses i Randers).

Du søger ind på Optagelse.dk. Tilmeldingen åbner d. 4. januar 2024

Tilmeldingsfrist 1. marts 2024

 

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 1

Adgangskrav

Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet og bestået 9. eller 10. klasse inden for det sidste år.

Du skal:

 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og have indsendt din studievalgsportfolio.

Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?

Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 1 har du erhvervsfag, valgfag og grundfag.

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt

Grundfaget er dansk og evt. engelsk.

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag.

På EUX-uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt

De gymnasiale fag er:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Sådan søger du ind på Grundforløb 1

Du skal søge ind på grundforløbet via optagelse.dk.

Du logger på med dit Unilogin. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive med deres Nem-ID.

Hvis du er under 18 år, skal du også have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, som skal vedlægges ansøgningen.

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole. 

Søg ind på Grundforløb 1

Har du spørgsmål?