Uddannelsesplaner og lokale undervisningsplaner (LUP)

Er du elev på grundforløb 1 eller 2 skal du forholde dig til din personlige uddannelsesplan, som du kan se rammerne for herunder. Det samme skal du, hvis du er elev på pædagogisk assistentuddannelsen.

Er du elev på et af SOSU-hovedforløbene, skal du forholde dig til din uddannelsesmappe, som du finder i OneNote.

Alle elever skal i øvrigt forholde sig til den lokale uddannelsesplan for deres respektive uddannelse.