Retningslinjer til opgaveskrivning

Her finder du skolens tekniske vejledninger for opgaveskrivninger. 

Retningslinjerne er retningsgivende for, hvordan man skriver opgaver her på skolen og formålet er at gøre jeres skriftlige opgaver overskuelige og læsevenlige.

Samtidig tydeliggør retningslinjerne de krav, der stilles til akademiske opgaver i et videreuddannelsesperspektiv.

Find retningslinjerne for opgaveskrivning her