Tilbud til tosprogede

Til dig, der har dansk som andet sprog, er der forskellige tilbud, som kan støtte din sproglige, faglige og personlige udvikling gennem lektiehjælp, faglige diskussioner og lignende.

Studiecafé

For to-sprogselever er der studiecafé hver mandag fra 13.30-15.00 - fortrinsvis for elever på hovedforløbet. Om torsdagen kl. 14.00 - 15.00 er der studiecafé for elever på grundforløb 2. Vi mødes ved biblioteket på skolen i Randers.

Studiecaféen skal støtte dig i at gennemføre din uddannelse. Faglige diskussioner, drøftelser af udfordringer fra praktikophold og lektiehjælp vil styrke dit danske sprog, din faglighed og din personlige udvikling.

Skolen opfordrer praktikstedet til at give dig mulighed for at kunne deltage, mens du er i praktik.

Ekstra praktikbesøg

Når du er i praktik, er der mulighed for at få praktikbesøg af skolens to-sprogskoordinator Mette Frohn. Dette kan ske, hvis du og/eller praktikvejlederen skønner, at der er et særligt behov for at styrke din faglige og personlige udvikling.

Vejledning - alene eller i mindre grupper

Der er mulighed for, efter aftale med din kontaktlærer og Mette Frohn, at du modtager vejledning i fag, hvor du har særlig behov for hjælp. 

Dansktilsosu.dk

Dansk til SOSU er et sprog-undervisningsmateriale målrettet to-sprogede studerende på SOSU-uddannelsen.

Her kan du øve et nuanceret fagsprog med udgangspunkt i 8 emner fra SOSU-hjælperens hverdag.

Besøg dansktilsosu.dk her

Har du spørgsmål?