Mentorstøtte

Vi tilbyder mentorstøtte til elever på grundforløb 1 og 2 samt social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Mentorstøtte er til dig der har brug for støtte til at håndtere de personlige udfordringer du oplever i forbindelse med at være i gang med uddannelse på Randers social – og sundhedsskole.

  • Har du brug for en at tale med om private og personlige problemer, der gør det svært for dig at koncentrere dig om at være i gang med uddannelse?
  • Har du udfordringer i forhold til at samarbejde og være i klasserummet?
  • Har du udfordringer med at strukturer dit skolearbejde og finde balance i dit skole/privatliv?
  • Eller er der andre forhold der udfordrer dig i dit daglige skolearbejde?

Hvis du har behov for mentorstøtte

Hvis du har behov for mentorstøtte, kan du selv henvende dig til en af mentorerne eller du kan henvende dig til din kontaktlærer.

Din kontaktlærer, uddannelsesvejleder eller læsevejleder, kan også tage kontakt til en mentor, efter aftale med dig.

En af mentorerne vil herefter tage kontakt til dig og lave den første aftale.

Ved den første samtale med mentor afklares det

  • Hvilke årsager der er baggrund for din henvendelse om mentorstøtte
  • Hvilke mål du har brug for at mentor støtter dig i at opnå
  • Hvordan planen for det videre forløb skal være.
  • Om der er behov for at henvise dig videre til f.eks. psykolog, læsevejledning, studievejleder eller psykolog
  • Mentor har tavshedspligt og taler kun med andre fagpersoner hvis du har givet skriftligt tilladelse dette.

Kontakt skolens mentorer: