Undervisningen veksler mellem teori og praksis

På Randers Social- og Sundhedsskole lægger vi vægt på praksisnær undervisning. Vi sætter dine erfaringer og oplevelser fra dine praktikforløb i spil i undervisningen og du lærer teori som du kan tage direkte med ud i praktikken. 

Din viden og læring skal ganske enkelt være relevant og direkte anvendelig i virkeligheden.

Vores skoler i Randers og Grenaa er begge indrettet til at rumme vidt forskellige og meget varierede undervisningsformer. Det betyder, at du som elev eller kursist for eksempel vil kunne få skemalagte timer i følgende lokaler:

  • Værkstedet
  • Musiklokalet
  • Skolekøkkenet
  • Klasselokalerne
  • Grupperummene
  • Skolegården
  • Biblioteket
  • Festsalen
  • Bevægelseslokalet
  • Simulationsrummet

Undervisningensdagen starter kl. 08.30 i Randers og 08.40 i Grenaa og vil slutte mellem kl. 13.30 og 15.25.

Moderne simulationsrum og velfærdsteknologi

Vores simulationsrum er nogle helt særlige undervisningslokaler, som vi er meget stolte af. Lokalerne er indrettet med det ypperste udstyr og ny teknologi inden for velfærdssektoren.

Med hospitalssenge, diverse hjælpemidler og højteknologiske simulationsdukker kan vi derfor tilbyde særdeles virkelighedstro rammer for undervisning i livskvalitet. 

Vi benytter også en stor mængde velfærdsteknologi og digitale værktøjer som eksempelvis VR i undervisningen på både SOSU-uddannelser og på den pædagogiske assistentuddannelse.