Læsevejledning og studiestøtte

 • Har du problemer med at læse eller skrive?
 • Er du ordblind?
 • Læser du langsomt?
 • Har du problemer med at huske det, du læser?
 • Har du det svært med skriftlige opgaver?
 • Har du en psykisk diagnose fx ADHD
 • Har du andre udfordringer i forhold til læring?

Der er mange ting, der kan gøre det vanskeligt at gå i gang med en uddannelse. Men på Randers Social- og Sundhedsskole kan du få hjælp til at klare udfordringerne.  

Vi kan tilbyde dig

 • It-rygsæk til ordblinde elever
 • CD-ord på egen computer eller Intowords til egen computer eller Ipad
 • Individuelle studiestøttetimer
 • Kurser i faglig læsning
 • Studiecafé
 • Særlige vilkår til eksamen

Det er vigtigt, at du allerede inden uddannelsesstart kontakter én af skolens læsevejledere, hvis du har brug for støtte under uddannelsen. I fællesskab finder I frem til, hvilken hjælp der er den rette for dig.

Kontakt en læsevejleder