SSH, SSA eller PAU?

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi fire forskellige uddannelser. Der er rigtig mange forkortelser forbundet med de danske erhvervsuddannelser og vores uddannelser. Herunder giver vi et kort indblik i, hvad de forskellige forkortelser står for.

SOSU

SOSU står for SOcial og SUndhed. Du kan tage to forskellige SOSU-uddannelser med hvert sit individuelle uddannelsesforløb.

Uddannelsen til social- og sundhedsassistent kan også tages som EUX Velfærd, så du både får en erhvervsuddannelse og en sundhedsfaglig studentereksamen.

SSH står for social- og sundhedshjælper

Kært barn har mange navne. Sådan er det også med vores social- og sundhedshjælperuddannelse.

Den omtales både som SSH, SOSU-hjælper og selvfølgelig social- og sundhedshjælper.

Som social- og sundhedshjælper er din vigtigste opgave at samarbejde med borgeren om at skabe et godt hverdagsliv. Du er den gennemgående person i hjælpen til borgeren.

SSA står for social- og sundhedsassistent

Social- og sundhedsassistentuddannelsen omtales også som SSA samt SOSU-assistent.

Som SOSU-assistent er dine fornemmeste opgaver den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

En social- og sundhedsassistent arbejder typisk på plejecentre, sygehuse, i psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger og genoptræningsenheder.

EUX - Student og social- og sundhedsasstent

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan gennemføres som en sundhedsfaglig studentereksamen - EUX velfærd.

Det betyder, du både skal have erhvervsfag og gymnasiale fag under din uddannelse.

Med EUX Velfærd får du adgang til 166 videregående uddannelser, herunder flere forskellige universitetsuddannelser.

PAU

PAU står for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Som pædagogisk assistent arbejder du med udvikling af børn og unge eller børn, unge og voksne med særlige behov.

På uddannelsen får du blandt andet viden om psykologiske og pædagogiske tilgange.

En pædagogisk assistent kan få job i i vuggestuer, børnehaver, på skoler og i SFO/fritidsklubber, som dagplejer i eget hjem eller i botilbud for voksne handicappede.