Tina er social- og sundhedsassistentelev: ”Vi har fået et større ansvar”

Tina Jørgensen uddanner sig til et job med stort ansvar og med mange komplekse opgaver.

Der er behov for flere sundhedsprofessionelle i hjemmeplejen og på plejecentrene, hvor opgaverne de seneste år er blevet mere komplekse. Det kræver, at social- og sundhedsassistenterne kan varetage flere opgaver inden for sygepleje, rehabilitering og medicinhåndtering end tidligere.

Tina Jørgensen har været social- og sundhedshjælper i 13 år inden hun startede på uddannelsen som social- og sundhedsassistent på Randers Social- og Sundhedsskoles afdeling i Grenaa. Efter hun var med til at starte et rehabiliteringstilbud på benene i Norddjurs Kommune, fik hun lyst til at udvide sine kompetencer og er i øjeblikket er hun i sin sidste praktik i hjemmeplejen i Norddjurs Kommune.

Hun er glad for at få en uddannelse, hvor hun får et stort ansvar og kompetencer inden for blandt andet sygepleje og farmakologi. 

- Den her uddannelse kræver fagligt og personligt en del, og det er ikke bare noget, man gør. Det er en komplet og fagligt krævende uddannelse. Vi har fået et større ansvar end tidligere, og det kræver flere kompetencer. Du skal eksempelvis have meget sygdomsindsigt, og du skal vide, hvordan forskellige medicinske præparater virker sammen. Det handler ikke bare om at putte piller i en æske, siger hun.

Praktikforløb binder uddannelsen sammen

En stor del af uddannelsen foregår i praktik, hvor viden og teori fra skolebænken skal omsættes til praksis, og for Tina Jørgensen binder vekselvirkningen mellem skole og praktikforløb hendes uddannelse og læring sammen. Praktikforløbene er med til at kvalificere teoriforløbende på uddannelsen. 

- Teorien og det praktiske smelter sammen, når man kommer ud i praksis, og det har jeg været meget glad for. Vi får mulighed for at praktisere teorien fra skolen ude i den virkelige verden og er samtidig klædt godt på, når vi kommer ud til borgeren, siger hun.

Under uddannelsen kommer alle elever i praktik i både hjemmepleje, på plejecentre, i psykiatrien og på sygehuse, og Tina Jørgensen har haft stor glæde af at komme hele vejen rundt i sundhedssystemet. 

- Da jeg var i psykiatrien, åbnede det mine øjne for en verden jeg ellers ikke kendte så meget til, og det er godt at komme ud og se alle de forskellige arbejdspladser og hvilke behov for social- og sundhedsassistenter, der er derude, siger hun. 

Fagligviden og stort omsorgsgen

For Tine Jørgensen er noget af det vigtigste som social- og sundhedsassistent, at man er i stand til at tage udgangspunkt i sin borgers behov og handle ud fra det, og det kræver en stor faglig viden. 

- Man skal være lyttende og forstå sin borger. Man skal tænke på hvert enkelt som individ og se det fra deres synspunkt og det kræver, at du har din faglighed med dig, så du ved, hvordan du yder den bedste pleje og omsorg. Og så skal du kunne omstille dig fra borger til borger, for de har meget forskellige behov. Det er den største opgave, siger hun.  

Derudover så kræver det et særligt omsorgsgen at være social- sundhedsassistent, mener Tina Jørgensen, og derfor er viden om og kompetencer inden for kommunikation med borgeren vigtigt.  

- Det er så vigtigt, at vi har viden og teori om samarbejde og måden at omgås borgere på. På uddannelsen bliver vi undervist i kommunikation med borgere og pårørende, hvor vi blandt andet lærer, hvordan man skaber øjenkontakt og har fokus på ens kropsholdning og sprogbrug. Det handler om at have en god dialog og respekt over for borgeren, siger hun.