Valg af hold på Grundforløb 2

 

Grundforløb 2 skal helst blive en god oplevelse for dig. Derfor skal du selv være med til at vurdere, hvilket hold, du skal gå på. Vi har opsat en række udsagn fordelt på tre holdtyper – A, B og C. Du skal vælge det hold, hvor flest udsagn passer på dig.

Målet for alle tre hold er at bestå grundforløbet. Man arbejder med de samme faglig mål. Tilgangen til læring er blot forskellig.

Her er de tre hold typer, som du kan vælge mellem

A

 • Jeg har brug for hjælp til at arbejde koncentreret med læring
 • Jeg har stort behov for faglig vejledning
 • Jeg har behov for støtte til at tage ansvar for egen læring
 • For mig er relationen til underviserne meget væsentlig i forhold til trivsel og læring
 • Jeg har behov for vejledning og støtte i forhold til at samarbejde
 • Jeg har private forhold, der udfordrer i forhold til at være i uddannelse

 B

 • Jeg arbejder koncentreret med læring
 • Jeg kan arbejde delvist selvstændigt ud fra faglig vejledning
 • Jeg har i mindre grad behov for støtte til at tage ansvar for egen læring
 • For mig er relationen til underviserne væsentlig i forhold til trivsel og læring
 • Jeg har i mindre grad behov for støtte og vejledning i forhold til at samarbejde
 • Jeg har private forhold der i mindre grad udfordrer i forhold til at være i uddannelse

C

 • Jeg arbejder meget koncentreret med læring
 • Jeg kan arbejde selvstændigt ud fra faglig vejledning
 • Jeg tager selvstændigt ansvar for egen læring
 • For mig er relationen til underviserne mindre væsentlig i forhold til trivsel og læring
 • Jeg har ikke behov for støtte og vejledning i forhold til at samarbejde
 • Mine private forhold har ikke betydning i forhold til uddannelse
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InsertUmbracoForm.cshtml)