Tag din uddannelse som et talentspor

- For dig, der er klar til at yde en ekstra indsats og få undervisning på ekspertniveau

 

 

Talentspor er for dig, der har lyst og energi til at arbejde udviklingsorienteret i forhold til din uddannelse.

Du skal være indstillet på at yde en ekstra indsats og arbejde selvstændigt, ligesom du skal have overskud og overblik til at hjælpe og vejlede dine klassekammerater gennem hele din uddannelse.

 

Vælger du talentspor skal du have lyst og energi til at arbejde udviklingsorienteret i forhold til din uddannelse. Samtidig skal du ville arbejde innovativt med arbejdsgange og processer på en måde, hvor du sikrer kvalitet for målgruppen. Derudover skal du havde lyst til at yde en ekstra indsats, arbejde selvstændigt, være drevet af ønsket om at lære, have overskud og overblik til at hjælpe dine klassekammerater gennem hele din uddannelse.

Ved at følge talentspor vil du opnå en øget dybdeforståelse for dit fag via:

 • Et øget fokus på innovativ tilgang 
 • Et øget fokus på din evne til at prioritereri din opgaveløsning
 • Dit faglige overblik
 • Din formidlingsevne, som enkelt person i klasserummet såvel som i grupper
 • Et øget fokus på nuanceret tilgang til valg og brug af faglige metoder, i praksis situationen
 • Et øget indblik i din egen opfattelse af dig, som fagperson i et samfundsmæssigt perspektiv 

Læs vores brochure om talentspor her

HVEM KAN FØLGE ET TALENTSPOR?

Du kan vælge at følge et talentspor, hvis du er motiveret for at yde en ekstra indsats for at tilegne dig særlig viden. Du skal også være motiveret for at øge din faglige og personlige udvikling under uddannelsen.

Du har mulighed for at vælge talentspor på følgende uddannelser:

 • Social- og sundhedshjælper
 • Social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent

 

HVILKE KRAV SKAL VÆRE OPFYLDT PÅ TALENTSPOR?

På talentspor skal 25% af din uddannelse gennemføres på ekspertniveau. På de forskellige uddannelser, vil du få følgende fag på ekspertniveau, hvis du vælger talentspor.

 

Social- og sundhedshjælper:

 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Social- og sundhedsassistent:

 • Det sammenhængende borger- og patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Pædagogisk assistent:

 • Bevægelse og idræt
 • Sundhed i den pædagogiske praksis
 • Digital kultur
 • Natur og udeliv

 

Vælger du talentspor skal det aftales med din arbejdsgiver og skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat. Det vil fremgå af dit eksamensbevis, at du har gennemført uddannelsen på talentspor.

 

HVAD FÅR DU UD AF AT FØLGE ET TALENTSPOR

Når du tager din uddannelse som talentspor, vil du opnå øget dybdeforståelse for dit fag, idet du kommer til at arbejde med følgende:

 • At opnå et øget indblik i din egen opfattelse af dig selv som fagperson
 • At opnå en øget nuancering i din tilgang til valg og brug af faglige metoder i praksissituationen
 • Din formidlingsevne som enkeltperson i klasserummet såvel som i grupper
 • Et øget fokus på din evne til at prioritere i din opgaveløsning
 • Dit faglige overblik