Grundforløb 1 - mennesker, pleje og pædagogik

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse for mindre end et år siden.

Her får du mulighed for at få afklaret dine ønsker og muligheder i forhold til din videre uddannelse. Efter grundforløb 1 kan du søge ind på grundforløb 2 SOSU eller grundforløb 2 PAU her på skolen.

På grundforløb 1 er erhvervsfagene inddelt i temaer:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt 

Søg ind på Grundforløb 1 her

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 1 starter én gang om året. Næste uddannelsestart er 9. august 2021. Vi starter hold i Randers.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021 

Optagelsesprøver: 22. juni 2021

Optagelsesprøvesamtaler: 28. og 29. juni 2021

Søg ind på Grundforløb 1

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på Grundforløb 1, hvis du har afsluttet og bestået 9. eller 10. klasse inden for det sidste år.

Du skal:

 • have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens afgangseksamen eller 10. klasseprøver - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve.
 • have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9. klasseprøven (skiftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) - eller et tilsvarende resultat ved tilsvarende prøve,
 • være vurderet uddannelsesparat ved afslutningen af henholdsvis 9. eller 10. klasse og have indsendt din studievalgsportfolio.

Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til Grundforløb 1?

Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

 

Datoer 

Du kan se datoerne for optagelsesprøver til de enkelte hold under 'Uddannelsesstart og ansøgningsfrist' herover på siden.

 

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Få 110 procent dagpenge under din uddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år og ufaglært, kan du få 110 læse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og få 110 procents dagpengesats udbetalt under din uddannelse.

Læs mere her

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 1 har du erhvervsfag, valgfag og grundfag.

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt

Valgfagene er:

 • Engelsk
 • Støttefag
 • Bonusfag

Grundfaget er dansk.

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag.

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført grundforløb 1, er du mere afklaret om, hvad du gerne vil uddanne dig til. Du er parat til at starte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 kan være dit første skridt på vejen til en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.  På længere sigt kan du måske gå videre på en mellemlang videregående uddannelse, fx sygeplejerske, farmakonom eller fysioterapeut.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1

Du skal søge ind på grundforløbet via optagelse.dk.

Du logger på med dit Unilogin. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive med deres Nem-ID.

Hvis du er under 18 år, skal du også have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, som skal vedlægges uddannelsen.

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole. 

Søg ind på Grundforløb 1