Hovedforløb - Social- og sundhedsassistent

Som social- og sundhedsassistent får du ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er den, der tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred. Du skal lede og koordinere aktiviteter, der hjælper borgeren til at klare sig selv. 

På skolen og i praktikken får du teori og praktisk erfaring til at gå direkte fra uddannelse til job.

Under hovedforløbet kommer du i praktik i:

 • Ældreplejen
 • Psykiatrien
 • Sygehus
 • Hjemmeplejen

På uddannelsen skal du lære og opnå erfaring med, hvordan du:

 • Arbejder med borgere med både fysiske og psykiske lidelser
 • Arbejder med fokus på sygepleje, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og hygiejne
 • Arbejder selvstændigt med medicinering
 • Kommunikerer med, motiverer, vejleder og guider mennesker i svære livssituationer
 • Tager ansvar for opgaver og koordinerer teams og informationer, ofte på tværs af faggrupper

Som social- og sundhedsassistent skal du være fagligt dygtig. Men at arbejde med mennesker stiller også krav til dine personlige egenskaber. Der skal personlige og medmenneskelige kompetencer til. Derfor kræver uddannelsen også et højt, personligt engagement. Du skal ville yde pleje og omsorg på et højt niveau.

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Hvert år starter der nye hold 1. april, 1. august og 1. december.

Alle hold starter i Randers. Kontakt vores uddannelsevejledere for at høre, hvilke hold der starter i Grenå.

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos Randers Kommune, Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune, Favrskov Kommune eller Region Midtjylland. 

Det er kommunerne, der fastsætter ansøgningsfristen. Hold derfor øje på deres hjemmesider.

 

 

Adgangskrav

Som noget nyt skal du have bestået Grundforløb 2 Social- og sundhedsassistent, for at du kan søge ind på uddannelsen til social- og sundhedsassistent.

Du skal altså have opnået dansk på D-niveau og naturfag på E-niveau.

Vær opmærksom på, at du også skal have et førstehjælpscertifikat og et kursus i elementær brandbekæmpelse, før du kan starte på uddannelsen.

 

 

 

Økonomi

Når du har en uddannelsesaftale, får du løn under hele hovedforløbet. Det er din arbejdsgiver, som betaler din løn. 

Elevløn er bagudbetalt. Det vil sige, starter du på uddannelsen den 1. august, udbetales din elevløn den sidste bankdag i august.

Der skelnes mellem elevløn og voksenelevløn. Om du kan få voksenelevløn besluttes af din arbejdsgiver. Alle spørgsmål om løn skal derfor rettes til den uddannelsesansvarlige i den kommune, du ønsker ansættelse i.

Du kan finde mere information om elevløn via linket på denne side. 

 

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På social- og sundhedsassistent-uddannelsen har du uddannelsesspecifikke fag, grundfag, 3 valgfag og 3 valgfri uddannelsesspecifikke fag. Undervisningen opdelt i temaer af forskellig varighed. 

De uddannelsesspecifikke fag er:

 • Mødet med borgeren og patienten
 • Det sammenhængende borger og patientforløb
 • Kvalitet og udvikling
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Psykisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering
 • Farmakologi og medicinhåndtering

Grundfagene er:

 • Naturfag C-niveau
 • Dansk C-niveau
 • Engelsk D-niveau

Valgfagene er:

 • Naturfaglige emner
 • Skills
 • Velfærdsteknologi
 • Cancer
 • Innovation
 • Kommunikation og motivation
 • Tværfagligt samarbejde
 • Simulation
 • Engelsk
 • Neuropædagogik

De valgfrie uddannelsesspecifikke fag er:

 • SOSU-assistenten som teamleder
 • SOSU-assistentens rolle i forbindelse med indlæggelsesforløbet for borgeren med demens
 • Netværk, samskabelse og forebyggende indsatser med borgere med behov for akut social- psykiatrisk indsats
 • Pleje og samarbejde med patienter og borgere med fysisk og/eller psykisk handicap
 • Sygeplejefaglig fordybelse og faglig udvikling
 • Smertelindring i det paliative forløb
 • SOSU-assistentens opgaver i forhold til livets afslutning

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse vil indgå som en naturlig del af den daglige undervisning og tilrettelæggelse, så det understøtter din læring.

Talentspor og ekspertfag

Talentspor er for dig, der har lyst og energi til at arbejde udviklingsorienteret ift. din uddannelse og gerne vil arbejde innovativt med arbejdsgange og processer på en måde, hvor du sikrer kvalitet for målgruppen. Derudover skal du havde lyst til at yde en ekstra indsats, arbejde selvstændigt, være drevet af ønsket om at lære, have overskud og overblik til at hjælpe samt vejlede klassekammerater igennem hele din uddannelse.

Du har mulighed for at vælge talentspor på din uddannelse til social- og sundhedsassistent. Dette får du, hvis du vælger det højere ekspertniveau i alle de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag, der tilbydes på ekspertniveau. Det betyder, at du vil modtage 25 % af den samlede undervisning på et højere niveau, ekspertniveau. Dette kaldes for talentspor, og det vil komme til at stå på dine eksamenspapirer.

Ved at følge talentspor vil du opnå en øget dybdeforståelse for dit fag, idet du kommer til at arbejde med:

 • Et øget fokus på din evne til at prioritere i din opgaveløsning
 • Dit faglige overblik
 • Din formidlingsevne som enkelt person i klasserummet såvel som i grupper
 • At opnå en øget nuanceret tilgang til valg og brug af faglige metoder i praksis situationen
 • At opnå et øget indblik i din egen opfattelse af dig som fagperson i et samfundsmæssigt perspektiv

På talentsporet vil 25% af undervisningen være på ekspertniveau, og du skal have følgende fag på ekspertniveau:

 • Det sammenhængende borger-patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Vælger du talentspor, skal du aftale det med din arbejdsgiver, og det skal skrives ind i din uddannelsesaftale, når du bliver ansat.

Ekspertniveau er for dig, der gerne vil lære noget ekstra, men som ikke ønsker at tage et fuldt talentspor. Du kan vælge et eller begge af følgende fag:

 • Det sammenhængende borger-patientforløb
 • Somatisk sygdom og sygepleje
 • Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

 

Læs mere om talentspor her

Praktik

Du kommer i praktik 4 gange, mens du uddanner dig til social- og sundhedsassistent.

Første og anden praktik er i ældreplejen, tredje praktik er i psykiatrien og fjerde praktik er en kombination mellem sygehus og ældrepleje. Din arbejdstid er ca. 37 timer om ugen, og din arbejdstid følger dit praktiksteds arbejdstider.

Du kan også komme i praktik i udlandet. Så samarbejder vi med den kommune, som du er ansat i, om at lave en praktikaftale for dig. Lige nu kan vi tilbyde praktik i Norge, Tyskland, England, Island, Færøerne, Finland, Slovenien og Spanien. Læs mere om praktik i udlandet

Hvad kan du blive?

Når du er færdiguddannet social- og sundhedsassistent, kan du arbejde på sygehuse, plejecentre, i psykiatrien, kommunale hjemmeplejeordninger, genoptræningscentre eller i private (vikar)bureauer. 

Efter endt uddannelse skal du søge autorisation hos sundhedstyrelsen.

Du har også mulighed for at videreuddanne dig. Du kan søge ind på en mellemlang, videregående uddannelse, fx: sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, sundhedsadministrativ koordinator eller ernæring og sundhed via kvote 2. 

Sådan søger du ind på Social- og sundhedsassistent-uddannelsen

Vil du uddannes som social- og sundhedsassistent på Randers Social- og Sundhedsskole, kan du søge en uddannelsesaftale hos:

 • Randers Kommune
 • Syddjurs Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Favrskov Kommune 
 • Region Midt

Du skal søge direkte hos den kommune, som du vil ansættes hos, da det er dem, der ansætter eleverne.

Du finder stillingsopslagene på regionens og kommunernes hjemmesider.