Grundforløb 2 - Den pædagogiske assistentuddannelse

Grundforløb 2 er starten på uddannelsen til pædagogisk assistent. På grundforløbet kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret imod den pædagogiske assistentuddannelse. Vil du gerne arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov, så er dette vejen for dig.

Læs mere om ansøgning til uddannelsen samt uddannelsesstart, indhold og opbygning herunder.

 

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Vi starter nye hold på Grundforløb 2 rettet mod PAU i januar.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 2

Næste datoer for uddannelsestart og ansøgningsfrist er følgende:  

Uddannelsesstart: 17. januar 2022 i Randers

Optagelse.dk åben: 23. august 2021

Ansøgningsfrist: 13. december 2021

Optagelsesprøver: 2. december 2021

Optagelsesprøvesamtaler: 9. + 10. december 2021

Informationsmøde: 5. januar 2022

 

 

 

Adgangskrav

Du kan søge ind på grundforløb 2, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse for mere end et år siden, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. 

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange.

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse (fx gymnasiet). Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Er du over 25 år?
Så skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV. Læs mere om EUV ved at følge linket herunder. 

Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år. Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

 

 

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

 

Datoer 

Du kan se datoerne for optagelsesprøver til de enkelte hold under 'Uddannelsesstart og ansøgningsfrist' herover på siden.

 

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Få 110 procent dagpenge under din uddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år og ufaglært, kan du få 110 læse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og få 110 procents dagpengesats udbetalt under din uddannelse.

Læs mere her

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På Grundforløb 2 - Den pædagogiske assistent-uddannelse har du uddannelsesspecifikke fag, valgfag og grundfag.

Valgfagene er dansk på D-niveau, støttefag og bonusfag. Grundfagene er samfundsfag på E-niveau samt psykologi og idræt på F-niveau.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

  • Børn og unges udvikling
  • Kommunikation og samarbejde
  • Pædagogik i daginstitutioner
  • Aktiviteter, leg og bevægelse
  • Sundhed og trivsel
  • Arbejdsmiljø
  • Specialområdet

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Hvad kan du blive?

Når du har gennemført grundforløb 2, er du klar til at søge ind på hovedforløbet på den pædagogisk assistent-uddannelse.

Derefter kan du søge videre på en mellemlang videregående uddannelse, fx pædagog, socialrådgiver eller psykomotorisk terapeut.

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

 

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - Den pædagogiske assistentuddannelse.

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

Søg ind på Grundforløb 2

Har du spørgsmål?