Grundforløb 2 - EUX Velfærd

På Grundforløb 2 kommer du til at arbejde med fag, der er specialiseret mod social- og sundhedsområdet samt en række gymnasiale fag.

De gymnasiale fag på grundforløb 2 er:

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Uddannelsesstart og ansøgningsfrist

Grundforløb 2 til EUX Velfærd starter kun en gang årligt, nemlig i januar.

I 2022 starter Grundforløb 2 EUX mandag den 17. januar.

Ansøgningsfrist: 25. november 2021

Optagelsesprøver: 2. december 2021

Optagelsesprøvesamtaler:  9. + 10. december 2021

Informationsmøde: tirsdag den 11.januar 2022

Du har mulighed for at læse mere om EUX Velfærd ved at kikke her.

Adgangskrav

Til januar 2017 kan du søge ind på EUX uddannelsens grundforløb 2, hvis du har gennemført EUX uddannelsens grundforløb 1 eller har bestået C-niveau i dansk, engelsk og samfundsfag fra VUC eller anden uddannelse.

Du kan starte på et Grundforløb 2 tre gange. 

Mindst 02 i matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i matematik fra 9. eller 10. klasse eller en anden ungdomsuddannelse. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Grundlæggende kompetencer
Som elev på EUX uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

 • Du er indstillet på at arbejde for sagen
 • Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
 • Du kan bruge både hoved og hænder
 • Du har gode læseforudsætninger
 • Du er motiveret og god til at samarbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er mødestabil

Er du over 25 år?
Skal du tage uddannelsen som voksenuddannelse - EUV. Læs mere om EUV ved at følge linket herunder. 

Skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering af alle ansøgere over 25 år. Den foretages på baggrund af din ansøgning til Grundforløb 2.

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 2? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Få 110 procent dagpenge under din uddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år og ufaglært, kan du få 110 læse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og få 110 procents dagpengesats udbetalt under din uddannelse.

Læs mere her

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På EUX uddannelsens Grundforløb 2 har du uddannelsesspecifikke fag og gymnasiale fag.

Undervisningen opdelt i temaer. Vi tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og sørger hele tiden for at koble det til praktiske eksempler inden for social- og sundhedsområdet.

Temaer på uddannelsen:

 • Den gode arbejdsplads
 • Mødet med sundhedsvæsenet
 • Mødet med borgere med kredsløb- og åndedrætslidelser
 • Mødet med borgere med diabetes
 • Mødet med borgere med demens

De gymnasiale fag er: 

 • Matematik C
 • Kemi C
 • Fysik C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Sådan søger du ind på Grundforløb 2

OBS! Der er først uddannelsesstart på grundforløb 2 EUX til januar 2018.

 

Du skal søge ind på Grundforløb 2 via optagelse.dk.

Du skal vælge linjen Grundforløb 2 - EUX Velfærd

Er du i gang med en anden uddannelse, når du søger, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Unilogin. Dine forældre skal underskrive med deres Nem-Id, hvis du er under 18 år.

Er du ikke i gang med en uddannelse, når du søger ind på Grundforløb 2, skal du logge ind på optagelse.dk med dit Nem ID.

Husk at have alle din eksamensbeviser og udtalelser fra jobs klar, når du søger. 

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole.

 

Søg ind på Grundforløb 2

Har du spørgsmål?