Grundforløb 1 - EUX Velfærd

Grundforløb 1 er første trin i et sammenhængende uddannelsesforløb på EUX uddannelsen.

Du får mulighed for at få afklaret dine ønsker om uddannelse og dine muligheder samt forberede dig til Grundforløb 2. 

Læs mere om ansøgning til uddannelsen samt uddannelsesstart, indhold og opbygning herunder.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 1 HER

Uddannelsestart og ansøgningsfrist

EUX Velfærd, Grundforløb 1 starter 8. august 2022 i Randers.

Ansøgningsfrist: 1. marts 2021 

Optagelsesprøver: 21.06.2022

Optagelsesprøvesamtaler: 27. og 28.6. 2022

Du skal søge om en plads på Grundforløb 1 på Optagelse.dk.

SØG IND PÅ GRUNDFORLØB 1 - EUX her 

Adgangskrav

Du kan søge ind på EUX uddannelsens Grundforløb 1, hvis du har afsluttet 9. eller 10. klasse inden for det sidste år. 

Du kan kun starte på Grundforløb 1 én gang.

Mindst 02 i både dansk og matematik
Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 02 i både dansk og matematik. Hvis du ikke har det, kan du komme til optagelsesprøve.

Grundlæggende kompetencer
Som elev på EUX uddannelsen skal du have en række grundlæggende kompetencer:

 • Du er indstillet på at arbejde for sagen
 • Du ønsker at se din uddannelse i et længere og bredere perspektiv
 • Du kan bruge både hoved og hænder
 • Du har gode læseforudsætninger
 • Du er motiveret og god til at samarbejde
 • Du kan arbejde selvstændigt
 • Du er mødestabil

Er du i tvivl, om du opfylder adgangskravene til grundforløb 1? Ring til os, og vi hjælper dig med at finde ud af det.

Optagelsesprøver

Optagelsesprøven er for dig, der ikke har et gennemsnit på 02 i dansk eller matematik fra 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

En optagelsesprøve varer 2 timer. Det er en skriftlig prøve kombineret med en samtale, og du bliver bedømt med bestået eller ikke-bestået.

Du må bruge hjælpemidler til prøven, og du må selv vælge, om du bruger en computer eller skriver i hånden. Hvis du ikke selv har en computer, kan du låne en af skolen.

Hvis du har vanskeligt ved at læse eller skrive, kan du få en samtale med vores læsevejleder. Sammen med læsevejlederen aftaler du, hvilken hjælp du har brug for til prøven.

Du kan se et eksempel på en danskprøve her og en matematikprøve her.

 

Datoer 

Du kan se datoerne for optagelsesprøver til de enkelte hold under 'Uddannelsesstart og ansøgningsfrist' herover på siden.

 

Sådan bliver du tilmeldt optagelsesprøven
Når du har søgt ind på uddannelsen via www.optagelse.dk, kontakter vi dig, hvis du skal til optagelsesprøve.

Har du spørgsmål, så ring til skolen på 8641 6900.

 

Økonomi

Du får SU under grundforløbet, hvis du er over 18 år. 

SU kan søges en måned før uddannelsesstart og først, når du har fået besked om, at du er optaget på grundforløbet.

Sådan søger du SU
Du søger SU i minSU på www.su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge en NEM-id, som du kan bestille på su.dk. Bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU-satsen afhænger af din alder og hvor du bor.

Ungdomskort
Som elev på grundforløbet kan du, hvis du mellem 16 og 19 år eller er SU-berettiget, søge om ungdomskort til transport. Læs mere på www.ungdomskort.dk.

Få 110 procent dagpenge under din uddannelse

Hvis du er ledig, over 30 år og ufaglært, kan du læse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent og få 110 procents dagpengesats udbetalt under din uddannelse.

Læs mere her

Mødetider

Der kan ligge undervisning mellem kl. 8.00 og 16.00. Hvornår du skal møde, vil stå på dit skema. Der er i gennemsnit 33-34 lektioner om ugen. 

På en typisk skoledag ligger undervisning i dette tidsrum:

Skolen i Randers: kl. 08.30 - kl. 15.25

Skolen i Grenaa: kl. 08.40 - 15.35  (Der er kun undervisning på SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen i Grenå)

Fag på uddannelsen

På EUX uddannelsens Grundforløb 1 har du erhvervsfag og gymnasiale fag

Erhvervsfagene er inddelt i temaerne:

 • Erhvervsintroduktion
 • Kommunikation og samarbejde
 • Det sunde menneske
 • Det gode arbejdsliv
 • Innovationsprojekt

De gymnasiale fag er:

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Arbejdsformen er varieret med klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Vi inddrager digitale medier, hvor det er relevant.

Motion og bevægelse er en del af hverdagen. I gennemsnit har vi 45 minutters aktivitet hver dag. Til det har vi en app, SOSU Randers Missionen, der gør det lidt sjovere. Her kan du se en film om SOSU Randers Missionen.

Sådan søger du ind på Grundforløb 1

Du skal søge ind på grundforløbet via optagelse.dk.

Du logger på med dit Unilogin. Er du under 18 år, skal dine forældre underskrive med deres Nem-ID.

Hvis du er under 18 år, skal du også have lavet en uddannelsesplan sammen med din UU-vejleder, som skal vedlægges uddannelsen.

Når din ansøgning er modtaget, vil du få en mail fra Randers Social- og Sundhedsskole. 

Søg ind på Grundforløb 1

Har du spørgsmål?