EUV Pædagogisk assistent-uddannelsen

Når skolen modtager din ansøgning til Grundforløb 2, laver vi en realkompetencevurdering og afgør, hvilket uddannelsesforløb du skal følge. Du skal søge ind på Grundforløb 2 for at blive realkompetencevurderet, uanset hvor meget erhvervserfaring, du har.

Hvad er en realkompetencevurdering?
Realkompetencevurdering (RKV) er en vurdering af dine kompetencer i relation til den uddannelse, du søger. Skolens uddannelsesvejledere foretager en vurdering af de kompetencer, du allerede har fra tidligere arbejde, uddannelse, kurser, udenlandsophold, frivilligt arbejde og/eller fritidsarbejde.

På baggrund af din ansøgning vurderer vi, om din dokumentation og oplysninger giver anledning til godskrivning for grundfag og andre dele af uddannelsesforløbet og/eller yderligere afklaring af dine kompetencer. Du vil bliver inddraget i det omfang, der er brug for yderligere oplysninger og dokumentation.


Der er tre EUV-uddannelsesforløb.

EUV 1

For dig, der har minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år.

Du skal kunne dokumentere erfaring inden for minimum ét af de følgende arbejdsområder:

 • Dagplejen
 • Daginstitutioner
 • Skoleområdet, inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklubber
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

Du skal kunne dokumentere erhvervserfaring fra mindst én af følgende jobfunktioner:

 • Pædagogmedhjælper
 • Kommunal dagplejer
 • Omsorgsmedhjælper
 • Ikke-uddannet klubmedarbejder
 • Legepladsmedarbejder

Du skal også kunne dokumentere:

 • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • At have indgået i et pædagogisk team

Du skal derudover have gennemført et 12-timers førstehjælpskursus og kursus i brandbekæmpelse. 

Hvis du opfylder alt dette og har en uddannelsesaftale, kan du starte direkte på hovedforløbet og få merit for praktik. Uddannelsesforløbet vil indeholde 42 ugers teoriundervisning.

EUV 2

For dig, der opfylder adgangskravene til at kunne søge ind på Grundforløb 2, men har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring.

Du skal kunne dokumentere din erhvervserfaring med nedenstående arbejdsområder, hvis du ønsker godskrivning af praktik.

 • Selvstændigt at have tilrettelagt pædagogiske opgaver
 • Selvstændigt at have løst pædagogiske opgaver
 • At have indgået i et pædagogisk team

Godskrivning af praktik

Hvis du har arbejdet i

 • Dagplejen
 • Daginstitution
 • Skoleområdet inkl. SFO
 • Ungdoms- og fritidsklub
 • Dag- og botilbud for mennesker med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse

kan du få afkortet din praktik

 • Arbejdet 6-12 måneder - praktik afkortes med 3 måneder
 • Arbejdet 13+ måneder - praktik afkortes med 6 måneder

EUV 3

For dig, der ikke har relevant erhvervserfaring. Du skal følge det samme uddannelsesforløb som unge under 25 år, dvs. Grundforløb 2.