Program

9.00: Tjek ind, morgenmad og kaffe

9.30: Faglig indflyvning med poster session

Det overordnede formål med konferencens poster-session er at etablere en faglig indflyvning til dagens tema og åbne feltet til dansk SOSU-uddannelsesforskning- og udviklingsarbejde.

Ønsker du at deltage på konferencen med en poster klik her

10.00: Take-off ved KL-formand Jakob Bundsgaard

Formand for Kommunernes Landsforening og borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard byder velkommen.

10.15: Præsentation af partnerskab mellem SOSU-skoler og Aalborg Universitet, v. direktør Maria Dyhrberg Rasmussen, Randers Social- og Sundhedsskole og direktør, Anette Schmidt Laursen, SOSU Østjylland

Direktør på Randers Social- og Sundhedsskole Maria Dyhrberg Rasmussen og direktør på SOSU Østjylland Anette Schmidt Laursen præsenterer et nyt partnerskab om forskning mellem social- og sundhedsskolerne og Aalborg Universitet.

10.30: Status over SOSU-uddannelsesforskning i Danmark, v. Lektor Charlotte Wegener, AAU.

Lektor ved Aalborg Universitet Charlotte Wegener giver en status på den nuværende og tidligere forskning inden for SOSU-uddannelse. 

Uddannelse til ældrepleje: Et scoping review af læring i dansk social- og sundhedsuddannelse | Nordic Journal of Vocational Education and Training (liu.se)

11.00: Mellemlanding og poster rundtur

11.30: Tre korte oplæg om aktuel SOSU-uddannelsesforskning, v. lektor Vibe Aarkrog, AU, Ph.d.-studerende Anne-Birgitte Rohwedder, AAU og Ph.d.-studerende Britta Møller, AAU

Lektor, ph.d. Vibe Aarkrog, AU, giver oplægget "Virtual Reality og læring"

Vibe Aarkrogs oplæg tager udgangspunkt i resultaterne af et projekt om læring gennem VR blandt personale og eleverne på plejehjem. Med et fokus på deltagernes læreproces og læringsudbytte giver hun nogle bud på, hvad man generelt skal være opmærksom på i den videre udvikling af en didaktik for tilrettelæggelse og gennemførelse af digitale læringsforløb i sosu.

Ph.d.-studerende Britta Møller, AAU, giver oplægget ’Tvivl som trigger for læring’.

Med afsæt i sit Ph.d. projekt ’Læring og udvikling i ældreplejen - i vekselvirkning mellem uddannelse og praksis’, vil Britta Møller tale om, hvordan vi kan arbejde med tvivl som forudsætning for læring i og til omsorgsarbejdet. At lære er at tvivle – og forudsætter at vi kan – og tør - dele tvivl med hinanden, både som elever, lærere, praktikvejledere og kolleger. Hermed kan tvivlen afprivatiseres, fællesgøres og udforskes, og der gives mulighed for læring. Britta møller vil trække på eksempler fra praktikvejlederes og underviseres arbejde for at vise tvivl som et fundamentalt vilkår i omsorgs- og uddannelsesarbejde, hvor vi bringes i situationer, hvor hverken teorien eller det vi plejer at gøre, slår til, og hvor ’gode råd er dyre’.

Ph.d.-studerende Anne-Birgitte Rohwedder, AAU, giver oplægget ”Undervisningsobservationer og feedback- hvad er meningen”.

Anne-Birgitte Rohwedder har på Randers Social- og Sundhedsskole undersøgt, hvordan ledere og underviseres meningsskabelse former den måde, hvorpå ”undervisningsobservationer og feedback” tager sig ud i praksis . Anne-Birgitte Rohwedder vil med afsæt i sin forskning præsentere en model over fire forskellige typer af feedback-forståelser (rådgivning/ fejlretning/monitorering/udforskning) og diskutere modellens anvendelse i social- og sundhedsuddannelsespraksis generelt.

12.15: Optakt til eftermiddagens rundbordssamtaler

12.30: Frokost

13.15: Rundbordssamtaler om fremadrettet SOSU-uddannelsesforskning

I denne session skal vi indgå i spændende rundbordssamtaler, hvor vi i relation til forskellige tematikker skal drøfte aktuelle behov og muligheder for fremtidige forsknings-praksis-samarbejder.

 

14.45: Kort mellemlanding

15.00: Panel-samtale – Hvad optager os nu? Hvad skal ske efter konferencen?

Et panel bestående af aktører fra SOSU-skole, kommune og universitet indleder med en samtale om de indtryk som dagens samtaler og aktiviteter har skabt. Herefter inviteres alle konferencens deltagere til en samtale om, hvad der efter denne konference kan være næste skridt for SOSU-uddannelsesforskningen og samarbejdet herom.

15.45: Landing, farvel og tak