Kontakt

Kontakt partnerskabsgruppen:

  • Karen Brix Roed KABR@sosuoj.dk (Uddannelses- og udviklingschef SOSU Østjylland)
  • René Dybdal RDY@sosuranders.dk (Udviklingschef SOSU Randers)
  • Charlotte Wegner cw@hum.aau.dk (Lektor Institut for Kommunikation og Psykologi)
  • Britta Møller britta@hum.aau.dk (Ph.d. stipendiat Institut for Kommunikation og Psykologi)
  • Anne-Birgitte Rohwedder abn@sosuranders.dk (Ph.d. stipendiat Institut for kultur og Læring)
  • Anja Overgaard Thomassen aot@hum.aau.dk (Lektor Kultur og Læring)

 

Yderligere tilknyttet: