På Randers Social- og Sundhedsskole vil vi gerne være et sundt og levende uddannelsessted, som er med til at understøtte gode vaner og sund livsstil hos alle elever, kursister og ansatte. Derfor er vi rigtig stolte af at have indført 100 % røgfri skole- og arbejdstid.

Røgfri skoletid betyder, at det ikke er tilladt at ryge i skoletiden, undervisningstiden og arbejdstiden - det vil sige, fra vi møder ind, til vi får fri. Det gælder både på skolens arealer og uden for skolens område. Dette gælder for elever, kursister, ansatte og besøgende på skolen. Skolens arealer er også røgfri før og efter skole- og arbejdstid.

 

Øget sundhed 

 • Først og fremmest bidrager røgfri skoletid til en bedre sundhed for alle på skolen. 
 • Desuden fjerner vi rygningen som det sociale omdrejningspunkt.
 • Vi ønsker ikke, at vores elever og kursister begynder at ryge eller bliver fastholdt i rygning, fordi det er hyggeligt at mødes omkring cigaretter.

Samarbejde med et røgfrit arbejdsmarked 

 • Vores samarbejdskommuner og Region Midtjylland har allerede indført røgfri arbejdstid.
 • Som skole hjælper vi eleverne ved at gøre dem klar til at komme ud på arbejdspladser med røgfri arbejdstid.
 • Samtidig bakker vi op om arbejdsmarkedets røgfri politik ved også at indføre røgfri undervisningstid for kursister på efteruddannelse hos os.

De unges ønske 

 • Undersøgelser viser, at 67-83 % af landets unge elever mener, røgfri skoletid er en god idé.

Minimeret rygning 

 • Forskning viser, at omfattende rygeregler mindsker antallet af rygere på en skole.
 • Det skyldes, at rygningen ikke længere er synlig, og at elever samt kursister oplever mindre pres for at tilpasse sig dem, der ryger.
 • Desuden kan elever, der ønsker at stoppe med at ryge, langt lettere holde fast i den beslutning.

Positive erfaringer 

 • Vores GF1-elever i Grenå vandt i 2018 en national kuliltekonkurrence i forbindelse med indførelsen af røgfri skoletid.
 • Eleverne havde efter to målinger over tre måneder det mest positive resultat i forhold til at minimere mængden af kulilte.
 • Rygende medarbejdere bakker op om initiativet
 • Elevrådet bakker op om initiativet og har fra starten været involveret i beslutningsprocessen
 • SU bakker op om initiativet

 

Læs mere:

Download folder om røgfri skole- og arbejdstid

Som en del af vores indsats for at indføre røgfri skole- og arbejdstid på Randers Social- og Sundhedsskole er vi blevet partner i Kræftens Bekæmpelses projekt Røgfri Fremtid.  Vi bakker op om Røgfri Fremtid, fordi vi ønsker at styrke vores profil som en røgfri skole, og fordi vi gerne vil bidrage til og understøtte visionen om et samfund helt uden tobaksrøg.