Tilmelding

På grund af situationen omkring COVID-19 deler vi SOSU-informationsmødet d. 23. september 2021 i to adresser. Deltagere fra Randers og Favrskov Kommuner skal møde op på afdelingen i Randers og deltagere fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner skal møde op på afdelingen i Grenaa. Kryds af herunder, hvor du kommer fra.
Skriv navnene på flere deltagere