Praktikvejledning for SOSU vejledere

Pædagogisk redskab til kompetencevurdering (Min uddannelse)

LUU og Randers Social- og Sundhedsskole ønsker at styrke samarbejdet omkring social- og sundhedsuddannelsen. Målet er at skabe størst mulig sammenhæng samt en systematisk faglig og pædagogisk indsats for den enkelte elev.


Der er udviklet et pædagogisk støtteredskab til fremme og vurdering af elevers udvikling af kompetencer i uddannelsen. For at sikre kontinuitet, anvendes de samme vurderingsparametre i både skole- som praktikuddannelse. Fagmål og praktikmål er uændrede og anvendes som hidtil.

 

Fælles pædagogisk redskab til kompetencevurdering

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedshjælper

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
Ved slutningen af hver praktik afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. praktikperiode giver praktikstedet en praktikerklæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt / Ikke godkendt” vurderet i forhold til begynderniveau.

Ved slutningen af 2. praktikperiode giver praktikstedet den endelige standpunktsbedømmelse/praktikerklæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Standpunktsbedømmelsen (praktikerklæring) vurderes i forhold til et avanceret niveau. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for praktikken.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.

 

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedsassistent

Praktikuddannelsen skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse af og refleksion over daglige opgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
I praktikken skal der afgives praktikerklæring ved praktikkens afslutning. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt.

Praktik 1 - det somatiske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til begynderniveau.

Praktik 2 - det psykiatriske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til rutineret niveau.

Praktik 3 - det primærkommunale område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til avanceret niveau.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.