Object reference not set to an instance of an object.

Praktikvejledning for SOSU vejledere

Praktikerklæring - elever startet efter 1. august 2015

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedshjælper

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
Ved slutningen af hver praktik afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. praktikperiode giver praktikstedet en praktikerklæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt / Ikke godkendt” vurderet i forhold til begynderniveau.

Ved slutningen af 2. praktikperiode giver praktikstedet den endelige standpunktsbedømmelse/praktikerklæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve.

Standpunktsbedømmelsen (praktikerklæring) vurderes i forhold til et avanceret niveau. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for praktikken.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.

 

Standpunktsbedømmelse - social- og sundhedsassistent

Praktikuddannelsen skal give eleven mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglige kompetencer gennem udførelse af og refleksion over daglige opgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
I praktikken skal der afgives praktikerklæring ved praktikkens afslutning. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen godkendt/ikke-godkendt.

Praktik 1 - det somatiske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til begynderniveau.

Praktik 2 - det psykiatriske område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til rutineret niveau.

Praktik 3 - det primærkommunale område
Praktikstedet afgiver standpunktsbedømmelse af de samlede mål vurderet i forhold til avanceret niveau.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.

Skole-praktikplaner

Social- og sundhedsassistent

2019

Hold med start april 2019 - EUD og EUV3

Hold med start april 2019 - EUD m. SSH

Hold med start april 2019 - EUV2

Hold med start april 2019 - EUV m. SSH

Hold med start august 2019 - EUD og EUV3

Hold med start august 2019 - EUD m. SSH

Hold med start august 2019 - EUV2

Hold med start august 2019 - EUV m. SSH

Hold med start december 2019 - EUD og EUV3

Hold med start december 2019 - EUD m. SSH

Hold med start december 2019 - EUV2

Hold med start december 2019 - EUV m. SSH

2018

Hold med start februar 2018 - EUD

Hold med start februar 2018 - EUD m. SSH

Hold med start februar 2018 - EUV m. GF2

Hold med start februar 2018 - EUV m. SSH

Hold med start august 2018 - EUD og EUV3

Hold med start august 2018 - EUD m. SSH

Hold med start august 2018 - EUV m. GF2

Hold med start august 2018 EUV m. SSH

Hold med start december 2018 - EUD og EUV3

Hold med start december 2018 - EUD m. SSH

Hold med start december 2018 - EUV m. GF2

Hold med start december 2018 EUV m. SSH

2017

Hold med start november 2017 - EUD

Hold med start november 2017 - EUD merit for hjælper

Hold med start november 2017 - EUV m. GF2

Hold med start november 2017 - EUV m. GF2 + merit dansk

Hold med start november 2017 - EUV merit for hjælper og dansk

Hold med start november 2017 - EUV merit for hjælper

Hold med start august 2017 - EUD-elever

Hold med start august 2017 - EUD-elever m. SSH

Hold med start august 2017 - EUV-elever m. GF2

Hold med start august 2017 - EUV-elever m. GF2 + merit dansk

Hold med start august 2017 - EUV-elever m. SSH

Hold med start august 2017 - EUV-elever m. SSH med praksiserfaring

Hold med start august 2017 - EUV-elever m. SSH + merit dansk

 

Hold med start maj 2017 - EUD-elever

Hold med start maj 2017 - EUD-elever m. SSH

Hold med start maj 2017 - EUV-elever m. GF 2

Hold med start maj 2017 - EUV-elever m. SSH og 6 ugers praktikafkortning

Hold med start maj 2017 - EUV-elever m. SSH + merit dansk

Hold med start maj 2017 - EUV-elever m. SSH

Hold med start maj 2017 - EUV-elever m. SSH og afkortning pga. erhvervserfaring

Hold med start februar 2017 - EUD og EUV 3

Hold med start februar 2017 for EUD-elever m. SSH 

Hold med start februar 2017 for EUD-elever  

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. GF 2 + merit dansk (afkortning)

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. GF 2 + merit dansk (påbygning)

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. GF 2  

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. SSH og merit dansk  

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. SSH og 6 ugers praktikafkortning  

Hold med start februar 2017 for EUV-elever m. SSH