Tilmelding

På grund af situationen omkring COVID-19 afholdes PAU-mødet d. 18. marts 2021 digitalt på Teams. Du modtager et link til mødet inden mødestart. På grund af situationen omkring COVID-19 deler vi SOSU-informationsmødet d. 19. maj 2021 i to adresser. Deltagere fra Randers og Favrskov Kommuner skal møde op på afdelingen i Randers og deltagere fra Norddjurs og Syddjurs Kommuner skal møde op på afdelingen i Grenaa. Kryds af herunder, hvor du kommer fra.

Skriv navnene på flere deltagere