Praktikvejledning for PAU vejledere

Praktikmål - de første fire uger

For elever startet på uddannelsen efter 1.8.2016

Efter aftale i det lokale uddannelsesudvalg for det pædagogiske område arbejder eleverne i den første fire ugers praktikperiode med følgende udvalgte praktikmål.

Eleven kan igangsætte leg og aktiviteter, der medtænker køn, inkluderende processer og fællesskaber

  • Eleven skal deltage i legen med børnene, og kunne lave en egen refleksion, Enten skriftligt eller mundtligt.
  • Eleven skal planlægge og deltage i nogle lege med børnene/barnet.
  • Eleven skal undersøge, hvad institutionens holdning er til inkluderende processer og fællesskaber, eventuelt debatter det med praktikvejlederen.
  • Personalet hjælper børnene, med at etablere venskaber og relationer.

Eleven kan understøtte målgruppens kompetencer til at etablere venskaber og indgå i relationer

  • Eleverne skal iagttage, hvordan personalet hjælper børnene, hjælper børnene, med etablere venskaber og relationer. Ud fra iagttagelsen og sparring med praktikvejlederen, skal eleven prøver at understøtte børnenes venskaber.

Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre skabe rammer for det pædagogiske måltid og igangsætte samtaler om kultur, sunde valg og livskvalitet

  • Eleven skal aktivt være med til at etablere måltidet, være en eksemplarisk rollemodel for børnene, i forhold til det sunde valg. Eleven skal kunne indgå i de daglige rutiner, i forbindelse med afviklingen af måltidet.

Praktikerklæring - elever startet efter 1. januar 2019

Praktikerklæring - elever startet efter 1. august 2015

Praktikerklæring og hjælpeskema for elever startet efter 1. august 2015 

Link til praktikerklæringer og hjælpeskemaer fra PASS
(PASS har problemer med deres hjemmeside. For at tilgå siden kan du prøve at slette dine cookies eller tilgå siden i et privat vindue)

Standpunktsbedømmelse

Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området.

Standpunktsbedømmelse i praktikken
Ved slutningen af hver praktik afgiver praktikstedet en praktikerklæring. Heraf fremgår vurderingen af elevens standpunkt, vurderet i forhold til de enkelte praktikmål samt bedømmelsen "godkendt/ikke godkendt"

Ved slutningen af 1. praktikperiode giver praktikstedet en praktikerklæring, som indeholder en vejledende standpunktsbedømmelse: ”Godkendt/ikke godkendt”

Ved slutningen af 2. praktikperiode giver praktikstedet den endelige standpunktsbedømmelse/praktikerklæring, som skal være ”Godkendt” for at eleven kan gå op til den afsluttende prøve. Begge vurderinger sker ud fra de samlede mål for praktikken.

Praktikbesøg
Der kan tilbydes besøg efter behov.