Skolepraktikinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skolepraktikinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag. Læs mere om organiseringen af møderne.

Skolepraktikinformationsmøder bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og praktik i uddannelsen. 

Tilmed dig her

Mødedatoer 2022

19. maj 2022 kl. 13.00-15.00 - Invitation

17. november 2022 kl. 13.00-15.00