Aftale om oplæring

Samarbejdsaftalen omkring oplæring beskriver ansvarsområder og opgaver i oplæringen i social- og sundhedsuddannelsen på Randers Social- og Sundhedsskole og henviser til den til enhver tid gældende lovgivning.

Aftalen er et led i det lokale uddannelsesudvalgs arbejde med at sikre kvalitet i social- og sundhedsuddannelsen.

Aftalen er udarbejdet i et samarbejde mellem oplæringssteder og skolen, og er et styringsredskab for elevens oplæring både for oplæringsstedet, arbejdsgiveren, skolen og eleven.

LÆS OM aftalen om oplæring FOR SOSU-ELEVER HER