Skole-lærepladsinformationsmøder

Formålet med samarbejdet gennem skole-lærepladsinformationsmøderne er at informere om uddannelsesmæssige forhold på den enkelte uddannelse og drøfte den konkrete implementering af diverse uddannelsesmæssige tiltag.

skole-lærepladsinformationsmøderne bliver hermed et forum, der løbende skal sikre god sammenhæng mellem skole og oplæring i uddannelsen. 

Tilmeld dig her

Mødedatoer 2022

  • 1. november 2022 fra 13.00-15.00

Har du spørgsmål?