Spor 5: Vi er en professionel arbejdsplads, som sammen skaber social kapital

En stærk professionalisme samt et ry som en ambitiøs og attraktiv arbejdsplads skal kendetegne Randers Social- og Sundhedsskole. Kerneopgaven skal løses med udgangspunkt i: dels en professionel kultur, som understøtter den organisatoriske udvikling gennem et fælles sprog, fokus på læring og tværfaglighed samt en ledelse, der understøtter skabelse af merværdi.  Dels understøttelse og skabelse af en høj grad af social kapital funderet i en stærk samarbejdsevne samt begreberne tillid og retfærdighed.

For at Randers Social- og Sundhedsskole kan realisere Strategi 2018 – 2020, har skolen fortsat brug for dygtige, kompetente og ambitiøse medarbejdere, der vil arbejde dedikeret og målrettet på at nå vores 2020-mål. Et godt arbejdsmiljø, understøttelse af en professionel kultur og identitet samt en styrkelse af skolens sociale kapital spiller en helt afgørende rolle for, at vi som skole sammen kan lykkes med 18–20 strategien og med at løse og udvikle løsning af vores kerneopgave.

 

Indsatsområder:

  • Skabelse af professionel kultur og identitet

Vi vil skabe en professionel kultur og identitet gennem fokus på videndeling, nytænkning, udvikling, samarbejde og kommunikation. Desuden vil vi fokusere på at være dygtige til at disponere vores tid og ressourcer bedst muligt.

  • Udvikling og understøttelse af social kapital med udgangspunkt i kerneopgaven

Vi vil understøtte og udvikle den sociale kapital med henblik på at gøre skolen forandringsrobust samt skabe plads til den udvikling og nytænkning, som strategien og omstændighederne kræver.