Spor 3: Vi er en levende skole med et dynamisk uddannelsesmiljø og en stærk sundhedsprofil

På Randers Social- og Sundhedsskole har vi potentialet til at skabe et mere levende skole- og uddannelsesmiljø. Vi ønsker at skabe en skole, hvor elever og kursister har lyst til at være hele dagen, fordi det er et rart sted at være. En levende skole, der summer af aktivitet, energi og mennesker, og hvor erhvervsfagligheden afspejles i de fysiske rammer og i værdierne; fællesskaber, udvikling, bevægelse og sund-hed. En skole, der danner gode rammer for udviklende fællesskaber – også efter endt undervisning. En skole, der rummer og favner flere aldersgrupper og livsbaggrunde. En skole, der har en tydelig sundhedsprofil, som viser sig i bygninger og aktivitetsmuligheder på skolen.  En skole, der rummer plads til diversitet og forskellighed og afspejler fortællingen om, at her er fedt at være! 

 

Indsatsområder:

  • Pædagogisk og sundhedsfagligt miljø

Skolen skal afspejle uddannelsernes profiler – omsorg, sundhed og pædagogik.

  • Skabe og understøtte fællesskaber

Vi skal skabe og understøtte fællesskaber, der udvikler eleverne

  • En tydelig og stærk sundhedsprofil

Vi vil være en skole med en tydelig og stærk sundhedsprofil.

  • Åbne skolen for omverdenen

Vi vil være en åben skole, der skaber synlighed og viden om vores uddannelser. Ved at åbne skolen op for omverdenen vil vi brande vores uddannelser over for relevante eksterne målgrupper.