Spor 2: Vi er digitale og arbejder på kanten af fremtiden

Vores elever og kursister skal begå sig på et stadig mere digitaliseret arbejdsmarked. Det fordrer stærke digitale og multimodale kompetencer hos både elever og medarbejdere.  

Randers Social- og Sundhedsskole skal være i front på digitalisering. Vi vil være en foregangsskole med et stærkt fokus på, at elever og kursister opnår digital dannelse, således af de kan begå sig i uddannelsen og i deres kommende erhverv.

I dag udvikles der nye digitale læringsplatforme og nye teknologier, som åbner muligheder for læring på andre måder end den traditionelle klasse- og holdundervisning. Vi vil være en foregangsskole på udvikling og afprøvning af målrettede og fleksible digitale læringsforløb. Også inden for de enkelte erhvervs- og fagområder går udviklingen stærkt, og vi vil være med helt fremme i førerfeltet på integration af aktuelle erhvervsrelaterede digitale medier og værktøjer i uddannelsen og undervisningen. Skolens digitale infrastruktur skal fortsat udvikles, så vi hele tiden høster de gevinster, som digitalisering af administrative opgaver og arbejdsgange kan kaste af sig.

 

Indsatsområder:

  • Digital dannelse i en erhvervsfaglig kontekst

Vi vil udvikle elevernes digitale dannelse i en erhvervsfaglig kontekst.

  • Digital læring

Vi vil udvikle digitale læringsforløb, der understøtter, at elever og kursister bliver så dygtige som muligt. Desuden vil vi med digitale virkemidler øge mulighederne for at tilbyde fleksible lærings- og undervisningsforløb.

  • Digitale medarbejderkompetencer

Medarbejdere og ledelse skal have stærke digitale kompetencer, der understøtter og bidrager til samarbejde, udvikling og innovation.

  • Den digitale infrastruktur

Vi vil udvikle den optimale digitale infrastruktur.