Spor 1: Vi bevæger os sammen - vi arbejder eksperimenterende og er aktivt lærende

Randers Social- og Sundhedsskole er i dag en foregangsskole med en progressiv og eksperimenterende pædagogisk og faglig udviklingspraksis. Vi arbejder eksperimenterende, fordi det udvikler elevens læring og udforsker løsningen af skolens uddannelsesopgave.

Det er helt centralt for skolens 2020-mål, at der kontinuerligt fokuseres på at udvikle og undersøge skolens kerneydelse – læring, uddannelse og erhvervsfaglig dannelse. Grundlaget skabes af kompetente fagpersoner og en pædagogisk ledelse, hvor der arbejdes systematisk og evidensinspireret med at udvikle en pædagogik, der udfordrer og virker for eleverne.

Bevægelsen mod udvikling funderes i faglige og pædagogiske fællesskaber på tværs af skolen og fagligheder, og nye veje og metoder skabes gennem understøttelse af en lærende og undersøgende kultur. 

 

Indsatsområder

  • Pædagogisk strategi i en erhvervsfaglig kontekst

Vi vil udvikle skolens kerneydelse - læring, uddannelse og erhvervsfaglige dannelse. Vi vil skabe grundlaget gennem systematisk og evidensinspireret udvikling af pædagogik, der virker på eleverne. Vi har særligt fokus på undervisningsmiljøer, der understøtter talent inden for faget.

  • Professionelle faglige fællesskaber

Vi skal opbygge professionelle faglige fælleskaber, der understøtter en progressiv og refleksiv udviklingspraksis.

  • Pædagogisk ledelse og kollaborative samarbejder

Vi vil styrke pædagogisk ledelse, der sætter retning for og fremmer kollaborative samarbejder.

  • Den eksperimenterende tilgang

Vi vil forankre den eksperimenterende tilgang i hele skolens organisation.