2020 plan

Strategi 2018-2020: Vi skaber udvikling og velfærd sammen

Randers Social- og Sundhedsskoles Strategi 2018-2020 er bygget op omkring vores 2020-mål: 

Vi tiltrækker og uddanner de mest motiverede elever og kursister til at blive de bedste fagprofessionelle og de dygtigste velfærdsmedarbejdere i den danske velfærdssektor!

Vi vil forfølge og indfri 2020-målet gennem fem strategispor med klare pejlemærker. Klik på de fem strategispor i illustrationen herover for yderligere information om hvert spor.

Strategi 2018–2020 beskriver Randers Social- og Sundhedsskoles 2020-mål samt fem strategispor, der sammen sætter rammer og retning for de kommende tre år.

Strategien er en vigtig fælles referenceramme for hele skolen – elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse – og samtidig kommunikerer den til samarbejdspartnere og interessenter, hvad de med rette kan forvente sig af skolen.

Randers Social og Sundhedsskoles mission er at uddanne og efteruddanne professionelle medarbejdere til velfærdssektoren. Strategi 2018-2020 tager afsæt i, at den danske velfærdssektor efterspørger medarbejdere, der både er kompetente fagprofessionelle og kompetente velfærdsmedarbejdere. Vores elever og kursister skal uddannes til at blive de mest kompetente fagprofessionelle i deres fag og specialer. Vi skal uddanne fagprofessionelle velfærdsmedarbejdere, der er de bedste til – sammen med borgeren – at omsætte egne og andres faglige bidrag til velfærd for borgeren.

Vi har et godt afsæt! Skolen har en stærk faglig tradition for kontinuerlig pædagogisk udvikling, fokus på inddragelse og udvikling af digitale læringsplatforme og nye teknologier samt et blik for den enkelte elev og dennes erhvervsfaglige dannelse og personlige udvikling. Det skaber tilsammen et spændende og ambitiøst erhvervsfagligt uddannelsesmiljø, som alle elever profiterer og udfordres af. Strategi 2018-2020 står derfor på skuldrene af noget værdifuldt, som skal plejes og udvikles og danne grundlag for grundfortællingen om Randers Social- og Sundhedsskole.

Det er fortællingen om, at Randers Social- og Sundhedsskole i 2020 fortsat er en selvstændig højt specialiseret erhvervsskole med et tydeligt og stærkt image som leverandør af professionel og væsentlig velfærdsuddannelse. Skolen er en attraktiv uddannelsesinstitution, der tiltrækker dygtige og ambitiøse elever og kursister, som efterspørger uddannelse, viden og kompetenceudvikling af høj kvalitet. Randers Social- og Sundhedsskole er stærkt positioneret lokalt, regionalt og nationalt, fordi vi skaber resonans i vores omverden med udgangspunkt i vores dygtige elever og kursister samt en skarphed på vores særlige kompetencer og prioriteringer. Vi er en skole, som er hurtig og adræt til omstilling, og vi er agile i vores læringsudvikling.