Skolepraktikråd

Formålet med samarbejdet mellem skolen og praktiksteder, er at udvikle det gode læringsmiljø for eleverne, herunder sikre og udvikle sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse. Det er samtidig også at understøtte pædagogiske tiltag mellem skole og praktik, der gavner elevernes uddannelse.

Fra skolen deltager repræsentanter fra ledelsen og praktikkoordinatoren. Fra praktikken deltager de overordnede uddannelsesansvarlige/uddannelseskoordinatorer fra primær, psykiatrisk og somatisk område. Afhængig af dagsordenen kan andre personer også inviteres til møderne.