Lokalt Uddannelsesudvalg

Vi har nedsat to lokale uddannelsesudvalg, et for social- og sundhedsområdet og et for det pædagogiske område.

De lokale uddannelsesudvalg skal arbejde med uddannelserne lokalt. Blandt andet skal udvalgene godkende de lokale uddannelsesplaner som er skrevet på baggrund af uddannelsesordninger lavet af det Faglige Udvalg (PASS) og arbejder løbende med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring i uddannelserne. 

 

LUU SOSU

Medlemmer af LUU SOSU

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Kvalitet
2. kvartal: Udvikling
3. kvartal: Behov for arbejdskraft
4. kvartal: Undervisningsplaner/udbudspolitik

Sammensætning af LUU-SOSU

Lederrepræsentant fra kommune
Bente Juulsgaard, formand
Uddannelseskonsulent i Randers Kommune

Repræsentant fra arbejdstager 
Hanne Nezlo Hansen, næstformand
FOA

Tilforordnet fra Region Midt - arbejdsgiver
Ruth Skriver
Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Repræsentant fra Regionshospitalet Randers - arbejdsgiver
Lotte Stentoft Dahl
Uddannelsesansvarlig 
sygeplejerske

Repræsentant fra arbejdstager
Heidi Uldall Fredenslund
Social- og sundhedsassistent, FOA

Repræsentant fra arbejdstager
Lotte Heldo Kristiansen
FOA

Repræsentant fra arbejdsgiver
Irene Winther
Uddannelsesansvarlig

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen
Direktør Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet ledelsesrepræsentant
Lars Due Juhre
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet eftervidereuddannelse
Elsebeth Søndergaard
Konsulent for efteruddannelse på social- og sundhedsområdet, Randers Social- og Sundhedsskole

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Michelle Gravgaard
Randers Social- og Sundhedsskole

Elevrepræsentant
Søren Jørgensen
Social- og sundhedsassistentelev 

Øvrige dokumenter

LUU PÆD

Medlemmer af LUU PÆD

 

Årsplanlægning

1. kvartal: Behov for arbejdskraft

2. kvartal: Kvalitetssikring og udvikling

3. kvartal: Udbudspolitik og Efter- og Videreuddannelse

4. kvartal: Grunduddannelse og undervisningsplaner
 

Sammensætning af LUU-PÆD

Lederrepræsentant fra kommune
Birthe Bøgild, formand 
Randers Kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager
Karin Blendstrup Mathiesen, næstformand
FOA

 

Lederrepræsentant fra kommunen
Lene Fuglsang
Syddjurs kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager
Marianne Møller
FOA

 

Repræsentant fra arbejdstager
Elsy Thomsen
FOA

 

Lederrepræsentant fra kommune
Lise Svane
Norddjurs Kommune

 

Lederrepræsentant fra kommune
Eline Vermedal Høgh
Favrskov Kommune

 

Repræsentant fra arbejdstager
Susanne Hansen 
3F

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Maria Dyhrberg Rasmussen 
Direktør, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet lederrepræsentant
Lars Due Juhre
Uddannelseschef, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet medarbejderrepræsentant
Find Greve
Randers Social- og Sundhedsskole

 

Tilforordnet efter/videreuddannelse
Elsebeth Søndergaaard 
Konsulent for efteruddannelse på det pædagogiske område, Randers Social- og Sundhedsskole

 

Elevrepræsentant
Malene van der Maat

 

Sekretær
Mette Fedders
Uddannelsesleder, Randers Social- og Sundhedsskole

Mødedatoer og referater 2021

Mødedatoer og referater 2020

Mødedatoer og referater 2018

Den 26.februar 2018 fra 13-15:

Den 17.maj 2018 fra 13-15

Den 19.september 2018 fra 13-15

Den 20.november 2018 fra 13-15

Øvrige dokumenter