Elevråd

Skolen har 2 elevråd – et elevråd på skolen i Randers og et elevråd på Djurslandsafdelingen.
Alle skolens hold må vælge 1-2 repræsentanter til elevrådet
        

Elevrådet på Randers afdelingen

Elevrådet på skolen i Randers er sammensat af elevrepræsentanter fra skolens GF 1, GF 2 og hovedforløbene til hhv. social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og den pædagogiske assistentuddannelse.

Hovedfokus i elevrådet er at forholde sig til forskellige problemstillinger som har betydning for skolens elever og desuden sætte forskellige aktiviteter i gang for eleverne i den periode, de går på skolen. Det kan være aktiviteter som ”Aktive pauser”, eftermiddagscafeer for skolens elever,  forskellige typer af events (godmorgen-event, find påskeæg, gækkebrevskonkurrence, julekalender mm.)
 
Der afholdes 2 møder om måneden – typisk første og tredje tirsdag i måneden fra 8.40 til 9.40.
          

Elevrådet for Djurslandsafdelingen

Elevrådet på Djurslandsafdelingen er sammensat af repræsentanter fra alle uddannelser. Der afholdes elevrådsmøde en gang om måneden.
Elevrådet på Djurslandsafdelingen har en kontaktperson fra skolens personale i afdelingen.