Bestyrelse

Bestyrelsen er formelt skolens øverste organ. Det betyder, at bestyrelsen fastlægger skolens budget, godkender skolens regnskab, beslutter handlingsplaner for øget gennemførelse, skolens strategi og andre strategiske beslutninger.

Der afholdes fast 4 årlige møder. Hertil kan komme ekstraordinære møder.

Bestyrelsens medlemmer


Poul Søe Jeppesen, formand
Bestyrelsesformand


Hanne Nielsen
Socialchef i Norddjurs Kommune


Helle Thomsen
Repræsentant for Norddjurs kommune


Eva Damsgaard
Repræsentant for Syddjurs/Favrskov kommuner 

 


Inge Revsbæk Rasmussen, næstformand

Sektorformand hos FOA Randers


Karin Mathiesen
FOA Randers


Helle Skøtt
Repræsentant for Randers Kommune


Marianne Carøe, Regionsrådsmedlem
Repræsentant for Region Midt

Medarbejderrepræsentanter


Christian Vrist Holm
Underviser

 
Anette Degn 
IT pædagogisk konsulent 

Elevrepræsentanter


Anna Marie Schnell
Elev på social- og sundhedsassistentuddannelsen


Andreas Tommy Højfeldt Ranvits
Elev på Grundforløb 2 PAU

Tilforordnet


Maria Dyhrberg Rasmussen
Direktør for Randers Social- og Sundhedsskole


John Strøm
Økonomi- og administrationschef for Randers Social- og Sundhedsskole

Forretningsorden, vedtægter og rapporter

Her finder du skolens vedtægter, forretningsorden og direktørens resultatlønskontrakt. 

Forretningsorden

Vedtægter

 

Evaluering - resultatlønskontrakt 2020

Resultatlønskontrakt 2021

Årsrapport 2020

Skolens vedtægter er senest godkendt af Undervisningsministeriet d. 6. oktober 2009