Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag

Randers Social- og Sundhedsskole er en skole, med en stærk faglig tradition for kontinuerlig pædagogisk udvikling.

Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG) udgør fundamentet for uddannelse af høj kvalitet.

Skolens fælles pædagogiske didaktiske grundlag (FPDG) skal bidrage til:

  • At sætte fælles retning for skolens pædagogiske og didaktiske praksis

  • At skabe fælles sprog og begreber til at drøfte undervisning og læring

  • At opbygge et fælles erfarings- og vidensgrundlag

  • At udvikle og anvende konkrete pædagogiske og didaktiske metoder

Læs skolens Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag

På Randers Social- og Sundhedsskole er elevernes læring, trivsel og erhvervsfaglige dannelse i centrum for udvikling af skolens undervisning.

Såvel fysisk som virtuel undervisning er derfor baseret på følgende pædagogiske og didaktiske grundelementer:

LÆRINGSLEDELSE

PRAKSISFAGLIG LÆRING

ÅBENT OG REFLEKSIVT LÆRINGSMILJØ