Åbent og refleksivt læringsmiljø

På Randers Social – og Sundhedsskole skaber vi rammer for et åbent og refleksivt læringsmiljø, der ansporer eleverne til at være aktivt deltagende i deres egen læringsproces.

Et åbent og refleksivt læringsmiljø er kendetegnet ved at eleverne deler både erfaring, viden og tvivl. Læringsmiljøet er grundlaget for, at eleverne i faglige fællesskaber kan opbygge kompetencer til at forholde sig nysgerrigt, undersøgende og evaluerende til såvel egne som andres antagelser og erfaringer.

Et åbent og refleksivt læringsmiljø stimulerer til dybdelæring, kritisk tænkning, kreativitet og innovation.