Evaluering og refleksion

Der indtænkes løbende evaluering og refleksion (se bilag med aktivitetsbeskrivelser og –materiale). Indsatserne indgår i elevernes samlede bedømmelse. 

Det foreslås, at elevernes erfaringer og arbejde med praksisindsigt på GF1-forløbet inddrages ved opstart på GF2.

Forløbet kan med fordel udvikles ved at indtænke andre fag i de tværfaglige indsatser, som vil kunne understøtte en større indsigt i praksis. 

Det kan også være en idé at udvide gruppen af oplægsholdere fra praksis, så de også får indblik i f.eks. en handicap-/forældre-/pårørendeorganisation, som kan fortælle, hvad de søger hos en SOSU- eller PAUelev. 

En idé kan være, at eleverne får mulighed for at genbesøge praktikstedet inden de skal i gang med at skrive ansøgning.