4. Besøg af uddannelsesansvarlige

Varighed: 2 timer 

For at eleverne får en større forståelse for, hvilke uddannelser, de søger ind på, får de besøg af uddannelsesansvarlige fra kommunen, som repræsenterer henholdsvis social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse. 

Forinden har eleverne arbejdet på deres ansøgning til Grundforløb 2, således at de kan stille kvalificerede spørgsmål ud fra deres egne overvejelser med ansøgningen. 

HENT UNDERVISERVEJLEDNING OG MATERIALE HER