2. Besøg fra praksis

Varighed: 3 timer (1 time til formulering af spørgsmål, 2 timer til besøg). 

Eleverne får besøg fra praksis – en social og sundhedshjælper, der er ansat i kommunen og en, der er ansat i regionen, samt to pædagogiske assistenter, der er ansat henholdsvis i daginstitution og specialområdet.

De ansatte kommer hver især med et oplæg på 20 minutter på baggrund af spørgsmål, som eleverne tidligere har formuleret og som underviser har sendt til praksis en uge før besøget. 

Efterfølgende foretager eleverne en individuel refleksion over, hvad de har fået ud af dagen.

Forslag til refleksionsspørgsmål kan være: 

  • Hvad er det vigtigste, du har fået med fra dagens oplæg? 
  • Hvordan har dagens oplægsholdere påvirket din indstilling til dit kommende arbejde? 

HENT UNDERVISERVEJLEDNING OG MATERIALE HER