Under DEP

Her finder du inspiration til indsatser, der foregår mens underviserne er i gang med et DEP-modul.

Indsatserne er kort beskrevne med links til konkrete dokumenter, der understøtter jeres arbejde med indsatserne.

Mød DEP-kollegaen

Netværk har betydning for medarbejderne i læringsprocessen. Der oprettes et netværksmøde i starten af hvert modul med de kolleger, som deltager på samme modul og en kollega som netop har gennemført modulet.

Formålet er at få dannet et netværk med kolleger på samme modul, at høre erfaringer med modulet fra kollega samt faglig sparring og støtte i processen.

Møderne har en varighed af 30 minutter. Konsulent indkalder til mødet, men deltager ikke selv.

Mødet faciliteres af kollega med gennemført modul. Kollegaen klædes på til mødet af konsulent.

se forslag til dagsorden til Mød DEP-kollegaen her

Sparringsmøde om valg af opgavetema

Efter opstart på modulet, og før underviseren lægger sig fast på et tema til opgaven, indkaldes underviseren til sparringsmøde med nærmeste leder.

Formålet hermed er:

 • At lederen får indblik i medarbejderens overvejelser og tanker omkring DEP-modulets indhold
 • At medarbejderen får indblik i, hvad lederen tænker at afdelingen er optaget af på det pædagogiske område
 • At der er et godt afsæt for at kunne vælge at skrive opgave omkring et emne, som tager afsæt i nogle af de temaer, som afdelingen også gerne vil blive klogere på

se forslag til dagsorden til møderne mellem leder og medarbejder her

Digital hjælp til DEP

Medarbejderne tilbydes et totimers kursus i digitale værktøjer. Kurset skal klæde medarbejderen på til hurtigt og nemt at skrive de skriftlige opgaver på DEP-modulet og sikre konkret og individuel digital støtte til skriveprocessen.

På kurset lærer medarbejderen følgende:

 • At bruge værktøjet ”Tale-til-skrift” – indtal opgaven i stedet for at skrive den.
 • At bruge højtlæsning til at kvalitetssikre opgave – rette opgaven for skrivemangler.
 • At skrive noter til undervisningen, søge viden frem og få overblik over modulers læsestof
 • At udarbejde automatisk indholdsfortegnelse og automatisk kildeoversigt
 • At arbejde med struktur i skriftlige opgaver
 • Opsætter din skærm – ”work smarter”

 Medarbejderen skal medbringe computer til kurset – der arbejdes ”hands-on”.

Tilbud om sparring og hjælp undervejs

Der tilbydes løbende sparring med skolens pædagogisk konsulent og DEP-mentorer mhp. anvendt didaktik samt ifm. opgaver op til eksamen.

Skolens pædagogiske konsulent kan bruges til sparring omkring- og hjælp til:

 • Valg af opgaveemne
 • Valg af teori og metode
 • Opgaveskrivning
 • Indhold
 • Forberedelse til mundtlig prøve

Underviseren kan få sparring gennem indkaldte møder, onlinemøder, telefonopkald, konkrete spørgsmål pr. mail eller gennem det at sende udpluk af opgaven

find gode råd til den sparring, du kan få med skolens pædagogiske konsulent her

Problemformulering og opgaveskrivning

For at skabe sammenhæng mellem hverdagens erfaringer og den nye teoretiske viden afholdes et møde for alle undervisere, der skal på DEP inden for samme halvår.

Her deltager læringskonsulent og tidligere deltagere på DEP; DEP-mentorer. Fokus er på udveksling om mulige emner mellem teori og praksis, problemformulering og opgaveskrivning.

På mødet aftales også evt. afprøvning og observation af en undervisnings-/læringssituation, som relaterer til modulets mål samt underviserens ambitioner. Mentor og/eller læringskonsulenten observerer den planlagte situation og giver feedback.

På mødet kobles underviserne med en DEPmentor, og der aftales fremadrettet sparring.

se forslag til dagsorden til Problemformulerings- og opgaveskrivningskursus her

se Forslag til powerpoint ifm. Problemformulerings- og opgaveskrivningskursus her

se Forslag til øvelse ifm. Problemformulerings- og opgaveskrivningskursus her

DEP på områdemøder

Med henblik på at hele skolen ved, hvilken viden, idéer og metoder vi har tilgængelig qua  undervisernes deltagelse på DEP er DEP med jævne mellemrum på dagsordenen for områdemøder.

Ambitionen er en kontinuerlig nysgerrighed på hinanden samt at det generelt bliver nemmere at eksperimentere og undersøge sin egen og hinandens undervisning.

Fokus på mødet er dels et overblik over og indsigt i, hvem der er på DEP og hvor de er i forløbet – samt med jævne mellemrum et fokus på en bestemt DEP-inspireret indsats.

se Forslag til dagsorden til DEP på områdemøde her

se Forslag til dagsorden til DEP-opsamling her

Pædagogisk fokusaktivitet i afdelingen

Formålet er at understøtte pædagogisk udvikling i afdelingen og anvendelse af DEP i dagligdagen.

Arbejdet starter med, at afdelingen/teamet identificerer et område, der har behov for at blive styrket. Det kan fx være fastholdelse, bedre kontaktlærerfunktion eller bedre brug af læringsplatformen T-Learn. Fokusaktiviteten bestemmes af uddannelseslederen, fx som udløber af skolens strategi eller erfaring med god praksis fra netop DEP moduler eller afgangsprojekter. Uddannelseslederen sørger for at bringe viden fra DEP i spil og sætter rammerne for arbejdet med en løsning. 

Viden og færdigheder kan bringes i spil ved fx oplæg fra enkelte medarbejderes DEP-afgangsprojekter. Alternativt kan alle med DEP-erfaring bidrage med deres viden om fokusområdet ved fx at forberede sig til et møde ved at søge viden i det materiale og den teori, de har fået kendskab til i tidligere moduler eller alle kan læse relevante artikler, som en DEP-deltager finder relevant i forhold til problemstillingen. Formålet er at få viden om og en fælles forståelse af fokusområdet. Spørg gerne: ”Hvad ved vi om emnet? Hvad virker (evidensbaseret viden)? Og hvordan kan det gøres?”.

Lederen skaber rammerne for lærernes fælles arbejde med fokusområdet, dvs. planlægger møder, sørger for handlingsplan og tidsplan udarbejdes samt at opgaver er fordelt og udføres. Tidsrammen kan være alt fra 3-6 måneder eller efter behov. Der evalueres ca. 3 måneder efter implementering.

DEP-viden på tværs

For at sikre at DEP-viden og erfaringer bruges i organisatorisk udvikling samt at skolens pædagogiske strategi og DEP-viden influerer hinanden, indtænkes DEP-viden i fælles pædagogiske fora på skolen.

F.eks. kan der tænkes i workshops eller studiegrupper på fællesmøder og i Pædagogisk Forum.