Før opstart på DEP-modul

Her finder du inspiration til indsatser før undervisernes opstart på et DEPmodul.

Indsatserne er kort beskrevne med links til konkrete dokumenter, der understøtter jeres arbejde med indsatserne.

Ledelsesmøde: Status og afklaring

Det er vigtigt at det løbende tydeliggøres ledelsesmæssigt, hvilke principper der gælder på skolen ift. skolens arbejde omkring DEP.

Derfor mødes ledelsen én gang om året for at opdatere, tydeliggøre og nedskrive rammerne. Fokus er bl.a.:

 • Prioritering af hvilke valgfri moduler, der ønskes og hvilke kriterier der gælder (FPDG, afdelingens behov, underviserens ønsker)
 • Rammer for fordelingen af deltagere (kan vi sende folk afsted sammen osv.)
 • Vilkår for afprøvning i hverdagen aftales og ekspliciteres

Se forslag til dagsorden til ledelsesmøde her

Klædt på til opgaven

Uddannelsesleder klædes på til opgaven med DEP arbejdet af skolens interne DEPansvarlige/-

konsulent. Formålet med mødet er at introducere leder for DEP og leders arbejde med DEP. Aktiviteten indgår som en fast del af intro til nye uddannelsesledere.

På mødet vendes:

 • Hvad er DEP? Rammer, formål mm.
 • DEP her på skolen (tilmelding, ressourcer, materiale mm.)
 • Folder der beskriver DEP-arbejdet på skolen

Møde om valg af valgfri modul

Forud for valg af valgfri modul indkaldes medarbejderen til sparringsmøde med uddannelseslederen.

Formålet med dette er, at medarbejder og leder sammen får lejlighed til at drøfte kobling mellem modulernes indhold, medarbejderens interesse og afdelingens interesser.

Se forslag til dagsorden til møderne mellem leder og medarbejder her

Opstartsdialog: Forventningsafstemning

Det er vigtigt at deltagelsen i DEP får betydning for både elevernes læring, organisationen ogden enkelte underviser, og at der er tydelige rammer og fælles mål for arbejdet med det nye tillærte. 

DEP-deltager, nærmeste leder og læringskonsulent holder derfor inden opstart på et DEP-modul en samtale med henblik på at skabe sammenhæng mellem den teoretiske viden og hverdagens undervisning.

Her foretages forventningsafstemning om rammer for kompetenceudviklingsforløbet samt udarbejdes en ’kontrakt’, der beskriver, hvordan der skal støttes op undervejs i forløbet.

Fokus for samtalen er:

 • Faglig udveksling om behov ift. elevernes læring og skolens strategi
 • Underviserens ønsker og idéer
 • Lederens/afdelingens ønsker og idéer
 • Modulets formelle ramme, mål og krav
 • Hvilken form for støtte har de involverede brug for

Se forslag til dagsorden til opstartsdialog her

Workshop: Studieteknik

For at forberede sig på kompetenceudviklingsforløbet afholdes et møde for alle undervisere, der skal på deres første DEP-modul samt læringskonsulent.

Her tilbydes sparring omkring studieteknik, inspiration til emnevalg, hjælp til skriveproces mm.

Se forslag til indkaldelse og dagsorden til studieteknik her

Se Forslag til powerpoint ifm. læse- og studieteknik her

Opstartsmøde før hvert modul

Alle medarbejdere der skal tage et DEPmodul inden for det næste halve år indkaldes til et fælles opstartsmøde.

Formålet hermed er:

 • at få ansigter på- og kontakt til andre studerende fra skolen
 • at få sparring og dele viden
 • at høre om hvad skolens pædagogiske udviklingsafdeling er optaget af at blive klogere på

se forslag til dagsorden for opstartsmøde her

se forslag til powerpoint til opstartsmøde her