Efter afslutning på DEP

Her finder du inspiration til indsatser efter underviserne har afsluttet et DEP-modul.

Indsatserne er kort beskrevne med links til konkrete dokumenter, der understøtter jeres arbejde med indsatserne.

Deling i opgavebank

På skolens intranet etableres en opgavebank, hvor undervisere kan dele deres DEP-opgaver.

Hensigten med opgavebanken er:

  • at inspirere kollegaer, der er på eller skal starte på et DEP-modul
  • at give kollegaer på skolen et indblik i, at vi har mange "eksperter", som har opnået en dybere viden om et specifikt emne

Se et eksempel på strukturering af en opgavebank her

Outrosamtale

For at sikre systematisk opfølgning og implementering afholdes et møde med underviser, nærmeste leder og læringskonsulent efter afsluttet DEP-modul.

Her er fokus implementering og udbredelse samt sikring af skemalogistik ift. at afprøve og kvalificere afprøvninger yderligere.

Nærmeste leder læser diplomopgaven inden mødet. Her forberedes også en præsentation på et områdemøde.

se Forslag til dagsorden/samtaleark til outrosamtale her

Videndeling med leder

Der afsættes ca. ½ time per medarbejder til drøftelse af medarbejderens slutopgave i DEP-modul. Forinden har uddannelseslederen læst det skriftlige produkt (synopsis, rapport eller præsentation).

se Forslag til dagsorden til videndeling med leder her

Fremlæggelse af afsluttet projekt på teammøde

Efter underviseren har afleveret opgave og været til eksamen, drøftes elementer og perspektiver fra opgaven på et teammøde.

For at sikre videndeling og at det lærte udvikles i området præsenterer underviseren sine erfaringer og anbefalinger, og der aftales hvordan der kan arbejdes videre med dette.

Der gøres status på, hvilken viden vi står med og der gives inputs til det videre arbejde. Eventuelt aftales observationer/sparring/følordninger ift. indsatser.

Formålet er at:

  • Kollegaer får indblik i medarbejderens nye viden
  • Medarbejderen får sat ord og perspektiver på deres nye viden i forhold til praksis i afdelingen
  • Teamet får lejlighed til at drøfte, hvorvidt og hvilke tiltag, der evt. skal og kan gøres på baggrund af den nye viden

se Forslag til dagsorden til fremlæggelse på teammøde her

Læringsfestival: DEP-projekter i spil

For at sikre videndeling og udvikling på tværs af områder afholdes en ’DEP-messe’ – f.eks. under en læringsfestival på skolen. Her er det muligt at høre om andres projekter – på tværs af afdelinger.

Herved skabes løbende nysgerrighed og plads til at tænke nyt. Dette kan udmunde i projekter og samarbejde på tværs.