Udvikling af faglig læsning for øget gennemførelse

Vi gør eleverne til bedre læsere – og os selv til bedre didaktikere.

Der er en stigende efterspørgsel på dygtige velfærdsmedarbejdere og et øget fokus på, at flere elever skal fuldføre en erhvervsuddannelse.

Samtidig har mange elever på landets erhvervsskoler og Den forberedende grunduddannelse (FGU) vanskeligt ved at læse faglige tekster, og deres udbytte af læsningen svarer ikke til indsatsen.

Derfor sætter vi med dette projekt fokus på at styrke den faglige læsning, så elever får lettere ved at tilegne sig uddannelsernes mange og fremmedartede fagord.

Vi håber på den måde at ruste eleverne til at gennemføre deres uddannelse og blive så dygtige, de kan.

Hvad skal projektet bruges til?

Projektet skal udvikle en model for, hvordan man kan arbejde systematisk med faglig læsning. Vi vil udvikle en fælles didaktik, som skal implementeres i alle fag på de deltagende skoler, og som skal gøre alle elever til bedre læsere.

Dette sker gennem:

  • Fælles kompetenceudvikling for skolernes undervisere i viden om faglig læsning og læse- og læringsstrategier.

  • Udvikling, afprøvning og beskrivelse af et didaktisk redskab til at stilladsere elevernes læsning af faglige tekster og andet fagligt materiale; en forberedelsesguide.

Arbejdet med forberedelsesguiden skal hjælpe underviserne til at rammesætte og skabe fokus for elevernes læsning. På den måde håber vi, at eleverne tilegner sig læse- og læringsstrategier, der gør dem i stand til selv at definere deres læsefokus og selvstændigt varetage deres uddannelsesforløb.

Den fælles didaktik om faglig læsning skal være med til at skærpe undervisernes didaktiske refleksion over undervisningen generelt og i brobygningen mellem uddannelserne.

Med projektet vil vi også lette overgangen mellem FGU og EUD ved at styrke den faglige læsning tidligt i elevens uddannelsesforløb og skabe progression i elevernes faglige læsning.

 

Materiale

Her finder du det nyeste materiale til at understøtte faglig læsning.  

Vejledning til faglig læsning

Skabelon til læseguide

Eksempler på læseguide:

Eksempel I

Eksempel II

Eksempel III 

Du kan finde de materialer, der understøtter projektets aktionslæring, her

Projektet forventede output

Projektets model for systematisk arbejde med faglig læsning forventes at blive implementeret i alle fag på deltagerskolerne og blive til en fast rutine i undervisningen. Dette sikres ved at undervisere gennemgår et aktionslæringsforløb med workshops og mellemliggende afprøvninger.

Erfaringerne fra kompetenceudviklingsforløbet vil blive formidlet konkret og anvendelsesorienteret i en underviservejledning.

Sammen med de udviklede og afprøvede metoder til faglig læsning vil den blive delt på et fælles website.

På den måde håber vi, at både projektets udviklede metoder og kompetenceudviklingsforløb kan eftergøres på andre ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Anna Opstrup Larsen på AOL@sosuranders.dk

Hvem deltager?

Projektet er et samarbejde mellem Randers Social- og Sundhedsskole, Viden Djurs og FGU Østjylland.

Projektet får konsulentbistand fra Kompetencecenter for Læsning i Aarhus.

    

Projektet er finansieret af Region Midtjyllands uddannelsespulje.